71.0 Bli stedfortreder i en annen brukers postkasse

 1. Klikk Fil > Stedfortreder i hovedvinduet eller kalenderen.

  eller

  Klikk Modusvelger-ikonet , og klikk deretter Stedfortreder.

 2. Hvis du vil legge til en bruker, skriver du inn navnet i feltet Navn og klikker OK.

  Brukerens postkasse åpnes. Navnet på personen du er stedfortreder for, vises øverst i mappelisten.

  Se Forstå stedfortredertilgang hvis du vil ha en liste over forskjeller i funksjonalitet når du bruker stedfortredertilgang.

  Hvis brukeren ennå ikke har gitt deg stedfortrederrettigheter i tilgangslisten sin, legges navnet til i stedfortrederlisten, men brukerens postkasse åpnes ikke.

 3. Når du vil gå tilbake til din egen postkasse, klikker du nedtrekkslisten i mappelistehodet og klikker navnet ditt.

TIPS:Du kan arbeide med flere postkasser åpne samtidig. (Klikk Vindu, klikk Nytt hovedvindu og bytt til den ønskede postkassen. Du kan skille postkassene fra hverandre ved å se etter postkasseeierens navn, som vises som rotmappeetikett for hver postkasse.

Slik fjerner du en bruker fra stedfortrederlisten:

 1. Klikk Fil > Stedfortreder i hovedvinduet eller kalenderen.

  eller

  Klikk Modusvelger-ikonet , og klikk deretter Stedfortreder.

 2. Klikk navnet du vil slette, og klikk deretter Slett.

Selv om du fjerner en bruker fra stedfortrederlisten, fjernes ikke dine rettigheter til å fungere som stedfortreder for den brukeren. Brukeren som eier postkassen du har tilgang til, må endre rettighetene dine i hans eller hennes Tilgangsliste.