71.0 Beskytte private elementer som postkasseeier

Du kan begrense stedfortrederens tilgang til enkeltelementer i postkassen eller kalenderen ved å merke elementer som private.

Når du merker et element som privat, hindrer du at stedfortredere som ikke har de rette rettighetene, kan åpne det. Stedfortredere har ikke tilgang til elementer som er merket som private, med mindre du gir dem rettigheter i tilgangslisten din.

Hvis du merker et element som privat når du sender det, kan verken dine eller mottakerens stedfortredere åpne elementet uten rettigheter. Hvis du merker et element som privat når du mottar det, kan det ikke leses av dine uautoriserte stedfortredere, bare av avsenderens stedfortredere. Avtaler som er merket privat, vises i Finn ledig tidspunkt i henhold til statusen du valgte da du godtok avtalen.

I et åpnet element klikker du Handlinger > Merk privat.

eller

Klikk på et element i listen over avtaler, påminnelser eller oppgaver i kalenderen, og klikk deretter på Handlinger > Merk som privat.

Det er også mulig å konfigurere en regel om å merke elementer som private automatisk når de flyttes til bestemte mapper eller kalendere. Du kan for eksempel holde alle elementer i en underkalender private ved å tilordne en regel som merker alle disse elementene i kalenderen som private. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter regler under Opprette en regel.