64.7 Begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel

Bruk Definer betingelser til å begrense ytterligere hvilke elementer som skal påvirkes av en regel.

 1. I dialogboksen Regler klikker du Definer betingelser.

 2. Klikk på den første rullegardinlisten, og klikk deretter på et felt.

  Du finner mer informasjon om alternativene du kan velge mellom, i Velge felt i avanserte søk og regler.

 3. Klikk på rullegardinlisten Operator og klikk deretter på en av operatorene.

  Du finner flere opplysninger om bruk av operatorer under Bruke avansert søk.

 4. Skriv kriteriene for regelen.

  eller

  Klikk på rullegardinlisten hvis en slik finnes, og klikk deretter på eksisterende kriterier.

  Hvis du skriver kriterier, for eksempel navnet på en person eller et emne, kan du bruke jokertegnene stjerne (*) og spørsmålstegn (?). Teksten du skriver, skiller ikke mellom små og store bokstaver.

  Du finner flere opplysninger om jokertegn og brytere under Søke etter elementer hvor som helst i postkassen.

 5. Klikk på den siste rullegardinlisten, og klikk deretter på Slutt.

  eller

  Klikk på den siste rullegardinlisten, og klikk deretter på Og eller Eller for å angi ytterligere begrensninger for elementene som påvirkes av regelen.