64.0 Redigere en regel

  1. Klikk Verktøy > Regler.

  2. Klikk regelen du vil redigere, og klikk Rediger.

  3. Foreta endringer av regelen.

  4. Klikk Lagre.

Hvis du redigerer en regel i online-modus, oppdateres regelen i bufringsmodus når klienten kobler til GroupWise-systemet for å oppdatere GroupWise-adresseboken. Dette tilkoblingen utføres med et planlagt intervall, som beskrevet i Laste ned adressebøker til postkassen automatisk. Du kan også starte tilkoblingen manuelt ved å klikke Verktøy > Regler > Oppdater når bufringsmodus er aktivert.