62.0 Hendelser som utløser regler

Flere hendelser kan føre til aktivering av en regel du har laget. Du kan også angi begrensninger for elementene som skal påvirkes av en regel. Se Begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel for mer informasjon.

Hendelse

Resultat

Nytt element

Regelen utløses når et nytt element plasseres i GroupWise-postkassen. Hvis du klikker Mottatt, utløses regelen bare av innkommende elementer. Hvis du klikker Sendt, utløses regelen bare av elementer du sender. Hvis du klikker Personlig, utløses regelen hver gang du oppretter en personlig avtale, påminnelse eller oppgave. Hvis du klikker Utkast, utløses regelen bare av elementer som er merket som uferdige, eller utkast.

Arkivert element

Regelen utløses når et element plasseres i en bestemt mappe. Hvis du ikke angir en mappe, utløses regelen når et element flyttes til en hvilken som helst mappe.

Fullført element

Denne regelen utløses når en oppgave merkes som fullført.

Åpne mappe

Regelen utløses når du åpner en bestemt mappe. Hvis du ikke angir en mappe, utløses regelen når du åpner en hvilken som helst mappe.

Lukk mappe

Regelen utløses når du lukker en bestemt mappe. Hvis du ikke angir en mappe, utløses regelen når du lukker en hvilken som helst mappe.

Oppstart

Regelen utløses når du starter GroupWise.

Avslutt

Regelen utløses når du avslutter GroupWise.

Brukeraktivert

Regelen kan bare utløses manuelt ved å velge regelen i dialogboksen Regler og deretter klikke Kjør. I stedet for at en regel alltid skal flytte visse elementer til en mappe, ønsker du for eksempel kanskje at elementene skal samles i postkassen din inntil du vil flytte alle under ett. Hvis du vil utløse en regel manuelt, må du først velge elementene eller mappene som regelen påvirker, i postkasse- eller kalendervisningen.