61.0 Forstå reglene

Når du oppretter en regel, må du først gjøre følgende:

  • Navngi regelen.

  • Velg en hendelse. Hendelsen er utløseren som starter regelen.

  • Velg hva slags elementer som skal påvirkes av regelen.

  • Legg til en handling. Handlingen er det regelen skal gjøre når den utløses.

  • Lagre regelen.

  • Sørg for at regelen er aktivert.

Du kan angi mange flere alternativer for å begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel. Du kan for eksempel bruke en regel på godtatte avtaler, elementer med et bestemt ord i boksen Emne, eller elementer med høy prioritet. Du kan deretter bruke Definer betingelser til å begrense reglene dine ytterligere. Se Begrense hvilke elementer som påvirkes av en regel.