42.1 Legge til et element i Oppgaveliste-mappen

42.1.1 Konfigurere nye oppgavelisteelementer

Du kan konfigurere typen elementer som automatisk opprettes når du oppretter et nytt element i oppgavelisten.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

 2. Klikk fanen Standardhandlinger.

 3. Velg om du vil at nye elementer skal opprettes som diskusjonsnotater eller oppgaver, under Nytt oppgavelisteelement.

 4. Klikk på OK.

42.1.2 Flytte et element fra en annen mappe til Oppgaveliste-mappen

En vanlig metode går ut på å flytte elementer fra andre mapper inn i Oppgaveliste-mappen. For eksempel kan du motta en avtale om et møte der det forventes at du skal gi en kort presentasjon. Du kan dra denne avtalen til Oppgaveliste-mappen som en påminnelse om at du har en presentasjon å forberede.

 1. Åpne mappen som inneholder elementet du vil gjøre om til en oppgave, og merk deretter dette elementet.

 2. Dra det valgte elementet til Oppgaveliste-mappen i den fullstendige mappelisten.

  Du kan få tilgang til den fullstendige mappelisten ved å klikke på pil ned for mappelisten (over mappelisten, til høyre for Online eller Buffer) og deretter klikke på Fullstendig.

  Du kan bare flytte elementer fra en delt mappe til Oppgaveliste-mappen hvis du er eieren av den delte mappen.

 3. Åpne elementet du nettopp har flyttet.

  Oppgavelistealternativene vises øverst i elementet. Du kan også tilordne et nummer i rekkefølgen eller flytte oppgaven til toppen eller bunnen av listen.

 4. Legg til en dato da oppgaven skal være ferdig.

 5. Klikk Lukk.

I mappen Oppgaveliste vises elementene med en avmerkingsboks ved siden av hvert element. Når du er ferdig med et element i oppgavelisten, kan du merke det som fullført ved å merke av i boksen.

42.1.3 Lage en oppgave eller et oppgavelisteelement i Oppgaveliste-mappen

Oppgavelisten er nyttig for å holde oversikt over oppgaver og påminnelser.

 1. Åpne mappen Oppgaveliste.

 2. (Valgfritt) Velg hvor i oppgavelisten du vil opprette den nye oppgaven.

  Hvis oppgavelisten ikke inneholder noen elementer, eller hvis du ikke vil gi denne oppgaven en bestemt plass i listen, kan du gå videre til Trinn 3.

  eller

  Klikk stedet i oppgavelisten der du vil legge til et nytt element. Hvis du for eksempel vil at den nye oppgaven skal vises under det tredje elementet i oppgavelisten, kan du klikke på det tredje elementet og gå videre til Trinn 3.

 3. Klikk Ny oppgave for å opprette en ny oppgave du vil tilordne til andre.

  eller

  Hvis du vil opprette en personlig oppgave uten å sende den til andre GroupWise-brukere, klikker du pil ned ved siden av Ny oppgave og velger Personlig oppgave.

  eller

  Hvis du vil opprette et nytt oppgavelisteelement, klikker du på mappen Oppgaveliste, høyreklikker i oppgavelisten, og klikker deretter på Nytt > element i oppgaveliste.

 4. (Valgfritt) Hvis du oppretter en ny oppgave (som ikke er en personlig oppgave eller et oppgavelisteelement), legger du til navnene på mottakerne som skal motta oppgaven.

 5. Angi en startdato og en sluttdato.

 6. Skriv inn et emne og skriv deretter inn en beskrivelse av oppgaven.

 7. Klikk Send.

  eller

  Klikk Legg inn hvis du vil opprette en personlig oppgave eller et oppgavelisteelement.

42.1.4 Merke et element som skal vises i Oppgaveliste-mappen

Bruk denne handlingen til å merke et element i en annen mappe, slik at det vises i Oppgaveliste-mappen.

 1. Velg ett eller flere elementer, og høyreklikk på det valgte elementet eller elementene.

 2. Klikk Vis i oppgaveliste.

Elementet eller elementene forblir i den opprinnelige mappen, men de vises også i Oppgaveliste-mappen. Fra Oppgaveliste-mappen kan du ordne elementene i ønsket rekkefølge, tilordne forfallsdatoer, merke dem som fullført og så videre. Hvis den opprinnelige mappen inneholder en oppgaveliste, vil elementene også vises der.

Du kan merke disse elementene som fullført i enten den opprinnelige mappen eller i Oppgaveliste-mappen.

MERK:Du kan merke elementer i en delt mappe og vise dem i Oppgaveliste-mappen, men bare hvis du er eieren av den delte mappen.