41.3 Organisere Oppgaveliste-mappen

Det er flere måter å endre rekkefølgen til elementer i oppgavelisten på. Du kan også bruke underoppgaver til å hjelpe til med å organisere Oppgaveliste-mappen.

41.3.1 Endre elementers rekkefølge i Oppgaveliste-mappen

Dra og slippe elementer til ønsket plassering

 1. Klikk Oppgaveliste for å åpne Oppgaveliste-mappen.

 2. Merk elementet du vil gi en annen plassering i oppgavelisten.

 3. Dra elementet til ønsket plassering i Oppgaveliste-mappen.

  En pil viser elementets nye plassering.

  Elementet flyttes til den angitte plasseringen i listen.

Flytte elementer opp eller ned i oppgavelisten

 1. Åpne Oppgaveliste-mappen.

 2. Merk elementet du vil flytte.

 3. (Betinget) Du kan flytte et element lenger opp på listen ved å klikke pil opp, som du finner over mappelisten, til elementet er plassert der du vil ha det.

 4. (Betinget) Du kan flytte et element lenger ned på listen ved å klikke pil ned, som du finner over mappelisten, til elementet er plassert der du vil ha det.

Flytte et element til toppen eller bunnen av oppgavelisten

 1. Åpne Oppgaveliste-mappen.

 2. Merk elementet du vil flytte.

 3. (Betinget) Du kan flytte elementet til toppen av listen ved å klikke pilen Flytt øverst, som du finner over mappelisten.

 4. (Betinget) Du kan flytte elementet til bunnen av listen ved å klikke pilen Flytt nederst, som du finner over mappelisten.

41.3.2 Bruke deloppgaver til å ordne mappen Oppgaveliste

Oppgavelisteelementer kan være tilordnet deloppgaver. Dette er nyttig når flere funksjoner må fullføres før en oppgave kan merkes som fullført. Hvis du merker den øverste oppgaven som fullført, merkes også alle deloppgavene som fullført. På samme måte, hvis alle deloppgavene merkes som fullført, merkes også hovedoppgaven som fullført.

Opprette en deloppgave for et oppgavelisteelement

 1. Klikk Oppgaveliste for å åpne mappen Oppgaveliste.

 2. Høyreklikk oppgavelisteelementet du skal opprette en deloppgave for, og klikk Nytt underelement.

 3. Skriv inn et emne for den nye deloppgaven, og trykk Enter.

 4. Når du skal legge til tilleggsinformasjon, dobbeltklikker du deloppgaven du akkurat har opprettet.

Flytte et eksisterende element til en deloppgave

 1. Klikk Oppgaveliste for å åpne mappen Oppgaveliste.

 2. Merk av for elementet du vil angi som deloppgave.

 3. Dra det tilordnede deloppgaveelementet under oppgavelisteelementet som det skal tilhøre.

  En innrykket pil viser hvor elementet skal plasseres. Elementet flyttes til den angitte plasseringen i listen.

 4. (Valgfritt) Når du skal flytte en deloppgave fra under et oppgavelisteelement, drar og slipper du elementet nederst i oppgavelisten.