41.5 Spore status i Oppgaveliste-mappen

Du kan spesifisere en fullføringsprosent for elementer i Oppgaveliste-mappen. Denne prosenten hjelper deg med å følge med på når oppgaver fullføres.

41.5.1 Angi en fullføringsprosent

Du kan spore fremdriften mot fullførelse av en oppgave ved å angi en fullføringsprosent for elementer i Oppgaveliste-mappen.

 1. Åpne elementet du vil angi en fullføringsprosent for, i Oppgaveliste-mappen.

 2. Angi fullføringsprosenten i feltet % fullført.

Fullføringsprosenten lagres automatisk når du lukker elementet.

41.5.2 Vise fullføringsprosenten i Oppgaveliste-mappen

Du kan vise fullføringsprosenter i en kolonne i Oppgaveliste-mappen. Som standard vises ikke denne kolonnen. For å vise % fullført-kolonnen:

 1. Åpne mappen Oppgaveliste.

 2. Høyreklikk kolonneoverskriftene i Oppgaveliste-mappen, og velg deretter Flere kolonner.

 3. Klikk % fullført i listen Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til.

 4. Klikk Opp eller Ned for å flytte kolonnen til ønsket plassering.

 5. Klikk Mindre eller Større for å tilpasse kolonnebredden.

 6. Klikk OK når du er ferdig.

  Nå vises kolonnen i Oppgaveliste-mappen.

41.5.3 Kontrollere fullføringsstatus for en oppgave du har sendt

I Oppgaveliste-mappen kan du sjekke statusen til oppgaver du sender.

MERK:Du kan bare sjekke fullføringsstatusen til oppgaver. Du kan ikke sjekke statusen til e-poster og andre elementtyper du sender til personer.

 1. Åpne Oppgaveliste-mappen.

 2. Åpne oppgaven du vil kontrollere.

 3. Klikk kategorien Egenskaper.