40.0 Bruke oppgaver

En oppgave er et element som skal fullføres innen angitt dato og klokkeslett. Når du tilordner en oppgave til en bruker, kan vedkommende godta eller avslå oppgaven. Frem til oppgaven er avslått eller fullført, vises den i brukerens Oppgaveliste-mappe og i brukerens kalender hver dag.