39.1 Tildele en oppgave

Når du oppretter en oppgave, kan du tilordne den til deg selv (en personlig oppgave) eller tilordne den til flere personer.

39.1.1 Tildele oppgaver til andre brukere

 1. Klikk Fil > Ny > Oppgave.

 2. Skriv inn et brukernavn i feltet Til, og trykk Enter. Gjenta for flere brukere. Om nødvendig klikker du +Kopi eller +Blindkopi for å legge til det ønskede feltet, og deretter skriver du inn brukernavn i Kopi- og Blindkopi-feltet.

  eller

  Hvis du vil velge brukernavn fra en liste, klikker du Adresse, dobbeltklikker hver bruker, og deretter klikker du OK.

 3. Skriv datoen og tidspunktet når du vil at oppgaven skal påbegynnes, og datoen når du vil at den skal fullføres. Du kan angi samme dato i begge feltene.

 4. Skriv emnet.

 5. (Valgfritt) Angi en prioritet for oppgaven.

  Oppgaveprioriteten kan bestå av et tegn fulgt av et tall, for eksempel A1, C2, B eller 3.

 6. Skriv en beskrivelse av oppgaven.

 7. (Valgfritt) Klikk kategorien Sendealternativer for å angi andre alternativer, for eksempel for å gi denne oppgaven høyere prioritet, be om kvittering fra mottakere og så videre.

 8. Klikk Send på verktøylinjen.

39.1.2 Tildele en oppgave til deg selv

 1. Åpne en visning med en oppgaveliste (for eksempel visningen Dag) i kalenderen, klikk en dato og dobbeltklikk et tomt rom i oppgavelisten.

 2. Skriv et emne.

 3. Angi en prioritet for oppgaven.

  Oppgaveprioriteten kan bestå av et tegn fulgt av et tall, for eksempel A1, C1, B eller 3. Oppgaveprioriteter er valgfrie.

 4. Skriv datoen og tidspunktet når du vil at oppgaven skal påbegynnes, og datoen når du vil at den skal fullføres. Du kan angi samme dato i begge boksene.

 5. Skriv en melding.

 6. (Valgfritt) Klikk kategorien Sendealternativer for å angi andre alternativer, for eksempel for å gi denne oppgaven høyere prioritet.

 7. Klikk Legg inn på verktøylinjen.

Personlige oppgaver plasseres i kalenderen og i Oppgaveliste-mappen. De plasseres ikke i postkassen din eller i andre brukeres postkasser.

TIPS:Du kan også lage en oppgaveliste som ikke er knyttet til kalenderen. I lister av denne typen kan du bruke en hvilken som helst elementtype (for eksempel post, avtale, oppgave, påminnelse eller telefonmelding). Du finner mer informasjon under Bruke Oppgaveliste-mappen.

39.1.3 Tilordne en regelmessig oppgave

Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter en regelmessig oppgave, i Planlegge gjentakende elementer.