GroupWise 2012 og Skype

21. november 2011

Med Skype kan du føre telefonsamtaler med eller uten video via Internett. Du kan bruke Skype med GroupWise til å ringe, se tilstedestatus, sende øyeblikkelige meldinger og sende tekstmeldinger.

Skype må være installert på arbeidsstasjonen din. Hvis du vil installere Skype, må du gå til Skypes nettsider.

1.0 Betingelser

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne bruke Skype med GroupWise slik det er beskrevet i denne hurtigveiledningen:

1.1 Forsikring om at Skype kjører på arbeidsstasjonen

Gå inn på Skypes nettsider for å laste ned og installere Skype gratis.

1.2 Aktivering av Skype i GroupWise

Du må aktivere Skype som standard teleoperatør for å kunne bruke Skype med GroupWise.

 1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter på fanen Standardhandlinger.

 3. Velg Skype i rullegardinlisten Standard telefonoperatør.

2.0 Konfigurere Skype til å starte når GroupWise starter

Du kan konfigurere Skype til å starte når GroupWise åpnes, uansett om du bruker en delt arbeidsstasjon eller din egen.

 1. I GroupWise klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk Miljø, og klikk deretter fanen Generelt.

 3. Velg Start Skype ved oppstart.

  Nå vil Skype starte når GroupWise startes, og lukkes når GroupWise lukkes.

 4. Klikk OK og deretter Lukk.

3.0 Ringe noen via Skype

GroupWise bruker den teleoperatøren som er angitt som standard, til å ringe. Skype må være konfigurert som standard teleoperatør for at programmet skal bli brukt til å ringe med.

Du finner informasjon om hvordan du konfigurerer Skype som standard teleoperatør, under Aktivering av Skype i GroupWise.

Du kan ringe fra GroupWise på flere måter:

3.1 Ringe fra en melding

Når en GroupWise-melding inneholder et telefonnummer, vises nummeret som en hyperkobling.

Slik ringer du direkte fra en melding i GroupWise:

 1. Klikk det koblede telefonnummeret i meldingen.

3.2 Ringe fra kontaktvisning

 1. Klikk kontaktmappen som inneholder kontakten du vil ringe til.

 2. Klikk telefonnummeret til kontakten du vil ringe til.

3.3 Ringe mens du viser en kontakt

 1. Klikk kontaktmappen som inneholder kontakten du vil ringe til.

 2. Høyreklikk navnet på kontakten, og klikk Detaljer.

 3. Klikk rullegardinpilen ved siden av Ring på verktøylinjen, og klikk deretter nummeret du vil ringe.

4.0 Foreta et videoanrop via Skype

For at videosamtaler skal kunne fungere slik de er beskrevet her, må du ha et webkamera installert på arbeidsstasjonen, og den du ringer til, må også ha et webkamera.

 1. Klikk Tilstedeværelse-ikonet ved siden av navnet på brukeren du vil ringe til.

  Hvis du ringer til en kontakt du selv har opprettet (med andre ord en kontakt som ikke står i GroupWise-adresseboken), ser du nedtonede Tilstedeværelse-ikoner i kontaktmappene, for eksempel mappen Mye brukte adresser. Klikk et nedtonet Tilstedeværelse-ikon hvis du vil sende en tekstmelding til en personlig kontakt.

  Hvis du sender tekstmeldinger til en annen GroupWise-bruker i din egen organisasjon, vises Tilstedeværelse-ikonene i e-postmeldinger når Novell Messenger også kjøres på arbeidsstasjonen. Du finner mer informasjon i hurtigveiledningen om GroupWise 2012 og Messenger.

 2. Klikk Videosamtale.

5.0 Sende en tekstmelding

Slik sender du en tekstmelding via Skype:

 1. Klikk Tilstedeværelse-ikonet ved siden av navnet på brukeren du vil sende en tekstmelding til.

  Hvis du vil sende en melding til en kontakt du selv har opprettet (med andre ord en kontakt som ikke står i GroupWise-adresseboken), ser du nedtonede Tilstedeværelse-ikoner i kontaktmappene, for eksempel mappen Mye brukte adresser. Klikk et nedtonet Tilstedeværelse-ikon hvis du vil sende en tekstmelding til en personlig kontakt.

  Hvis du sender tekstmeldinger til en annen GroupWise-bruker i din egen organisasjon, vises Tilstedeværelse-ikonene i e-postmeldinger når Novell Messenger også kjøres på arbeidsstasjonen. Du finner mer informasjon i hurtigveiledningen om GroupWise 2012 og Messenger.

 2. Klikk SMS, klikk brukerens navn, og klikk deretter telefonnummeret som Skype-logoen står ved siden av.

 3. Skriv inn meldingen du vil sende, og klikk Send.

Du kan også sende en tekstmelding ved å bruke innebygd GroupWise-funksjonalitet som beskrevet i Sende en tekstmelding under Telefonsamtaler og tekstmeldinger i brukerveiledningen for GroupWise 2012 Windows-klient.

6.0 Starte en samtale med øyeblikkelige meldinger

Du kan bruke Skype til å starte en samtale med øyeblikkelige meldinger fra GroupWise.

Du kan bare bruke øyeblikkelige meldinger til å kontakte andre brukere som er medlemmer av kontaktlisten din i Skype. Hvis de ikke står der, må brukerne konfigurere Skype til å tillate øyeblikkelige meldinger fra alle.

 1. Klikk Tilstedeværelse-ikonet ved siden av navnet på brukeren du vil kontakte.

 2. Klikk IM.

7.0 Vise tilstedestatus

Når forutsetningene som er beskrevet i Betingelser, er oppfylt, vises tilstedestatus for Skype automatisk i GroupWise.

Tilstedeværelse-ikonet er enten aktivert (med farge) eller deaktivert (grått). Deaktivert ikon betyr at brukeren ikke er til stede. Aktivert ikon betyr at vedkommende er til stede.

8.0 Juridiske merknader:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, fotokopieres, lagres i et system for gjeninnhenting eller overføres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. For Novell-varemerker se Novells liste over varemerker og servicemerker. Alle varemerker for tredjepart er de respektive eiernes eiendom.