4.3 Omówienie konsoli Filr Desktop

Konsola Filr Desktop zawiera następujące opcje:

4.3.1 Konto

4.3.2 Foldery do synchronizacji

4.3.3 Ogólne

  • Umożliwia określenie, czy system Filr ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania komputera. Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z następującym folderem w systemie plików i nie można tego zmienić.

    /katalog_domowy/nazwa_użytkownika_zalogowanego_na komputerze/Filr

4.3.4 Oczekujące zmiany

  • Wyświetla informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone. Możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich.

4.3.5 Ostatnia aktywność

4.3.6 Alerty systemowe

  • Wyświetla różne alerty, takie jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie alertów systemowych.