5.0 Rozwiązywanie problemów

Następujące sekcje zawierają informacje na temat rozwiązywania problemów, jakie można napotkać podczas korzystania z aplikacji Filr Desktop: