4.3 Omówienie konsoli Filr Desktop

Konsola Filr Desktop zawiera następujące opcje:

4.3.1 Konto

4.3.2 Ogólne

  • Umożliwia określenie, czy system Filr ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania komputera.

4.3.3 Pamięć masowa

  • Umożliwia określenie lokalizacji, z którą mają być synchronizowane pliki systemu Filr. Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z folderem C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr w systemie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Pamięć masowa.

  • Umożliwia określenie, jak długo mają być zachowywane pliki buforowane lokalnie od czasu ich ostatniego otwarcia lub ostatniej modyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie buforowanych plików.

4.3.4 Aplikacja

  • System Filr umożliwia teraz administratorowi systemu kontrolowanie pobierania sterowanego z poziomu aplikacji i zapobieganie zapełnianiu dysków lokalnych. Na stronie Aplikacja jest wyświetlane podsumowanie działań wykonanych przez administratora. Jeśli są stosowane ograniczenia, strona zawiera łącze umożliwiające wyświetlenie aplikacji dozwolonych, zablokowanych oraz dozwolonych i zablokowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapobieganie zapełnianiu dysków lokalnych plikami pobieranymi z poziomu aplikacji.

4.3.5 Oczekujące zmiany

  • Wyświetla informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone. Możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich.

4.3.6 Ostatnia aktywność

4.3.7 Alerty systemowe

  • Wyświetla różne alerty, takie jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie alertów systemowych.