4.1 Omówienie synchronizacji

4.1.1 Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja z aplikacji Filr Desktop z serwerem Filr jest wykonywana natychmiast po zapisaniu i zamknięciu pliku; synchronizacja z serwera Filr z aplikacją Filr Desktop jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Filr. Domyślnie jest to 15 minut. Jeśli serwer stanie się niedostępny, aplikacja Desktop próbuje nawiązać kontakt z serwerem co minutę do momentu ponownego ustanowienia połączenia.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne synchronizowanie plików i folderów.

4.1.2 Które foldery są synchronizowane

System Filr synchronizuje ze stacją roboczą pliki znajdujące się w następujących lokalizacjach:

Moje pliki. Pliki znajdujące się w obszarze Moje pliki w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Jeśli dodasz pliki do folderu Moje pliki na stacji roboczej (C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr\Moje pliki), zostaną one automatycznie zsynchronizowane z witryną Filr podczas następnej synchronizacji.

Współdzielone ze mną. Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną w witrynie Filr są synchronizowane ze stacją roboczą domyślnie. Pliki znajdujące się w obszarze Współdzielone ze mną możesz edytować, a zmiany zostaną zsynchronizowane z witryną Filr, jeśli masz prawa Edytor lub Uczestnik. Korzystając z aplikacji Filr Desktop, nie możesz jednak dodawać plików na poziomie głównym folderu Współdzielone ze mną na stacji roboczej (C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr\Współdzielone ze mną/). Jeśli to zrobisz, pliki te nie zostaną zsynchronizowane z witryną Filr. Możesz dodawać pliki do folderów, które są z Tobą współdzielone, jeśli masz prawa Uczestnik dla tych folderów.

Foldery sieciowe. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych nie są domyślnie synchronizowane ze stacją roboczą.

Foldery sieciowe to foldery i pliki w firmowym systemie plików. Plikami firmowymi mogą być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki firmowe, do których masz dostęp, są definiowane przez administratora systemu Filr.

Plików znajdujących się na poziomie głównym folderu C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr nie można synchronizować. Należy wobec tego dodać pliki do odpowiednich podfolderów (Moje pliki lub Foldery sieciowe).

4.1.3 Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z wymienionych niżej działań na folderach i dokumentach w folderze Filr w swoim systemie plików, działania te zostaną zsynchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Filr podczas następnej synchronizacji:

 • Tworzenie dokumentów i folderów

 • Kopiowanie dokumentów i folderów

 • Komentowanie dokumentów

 • Usuwanie dokumentów i folderów

  Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji Filr Desktop są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania. Nie zawsze się tak jednak dzieje w przypadku usuwania dokumentów z obszaru Współdzielone ze mną.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder z obszaru Współdzielone ze mną, a ten dokument lub folder został współdzielony z Tobą bezpośrednio, nie będzie on już synchronizowany z aplikacją Filr Desktop, a dokumenty i foldery pozostaną na serwerze.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder będący podfolderem folderu, który ktoś z Tobą współdzieli, lub jeśli dokument znajduje się w folderze, który ktoś z Tobą współdzieli, dokument lub folder jest usuwany z serwera, jeśli masz wystarczające prawa, aby go usunąć.

 • Modyfikowanie dokumentów

 • Przenoszenie dokumentów i folderów

 • Zmienianie nazw dokumentów i folderów

 • Współdzielenie dokumentów i folderów

4.1.4 Ręczne synchronizowanie plików i folderów

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Synchronizuj teraz.

4.1.5 Wyświetlanie oczekujących zmian synchronizacji

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Oczekujące zmiany.