5.3 Problemy związane z uaktualnieniami

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat rozwiązywania problemów napotykanych podczas uaktualniania aplikacji Desktop dla systemu Windows:

5.3.1 Starsza wersja ikony Filr wyświetlana na komputerze z systemem Windows po uaktualnieniu aplikacji Desktop

Po uaktualnieniu aplikacji Filr Desktop na komputerze z systemem Windows ikona Filr wyświetlana w Ulubionych może nie zostać zaktualizowana do nowej ikony Micro Focus Filr.

Obejście: Wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń plik %localappdata%\IconCache.db

  Plik IconCache.db jest domyślnie ukryty.

 2. Uruchom ponownie Eksploratora Windows.

5.3.2 Komputer z systemem Windows może się zawiesić podczas uaktualniania aplikacji Desktop

Podczas uaktualniania aplikacji Filr Desktop na komputerze z systemem Windows instalator klienta może się zawiesić.

Obejście: Wykonaj następujące kroki:

 1. Ręcznie zakończ proces instalacji klienta:

  1. Uruchom Menedżera zadań Windows.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy proces msisexec.exe*32, a następnie kliknij polecenie Zamknij drzewo procesów.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Uruchom ponownie proces uaktualniania i postępuj zgodnie z monitami w celu ukończenia uaktualniania.