3.1 Omówienie praw współdzielonego dostępu

Prawa współdzielonego dostępu to metoda definiowania dozwolonych czynności, jakie mogą wykonywać poszczególni użytkownicy na plikach i folderach, które z nimi współdzielisz.

Gdy współdzielisz z innymi użytkownikami pliki i foldery, można im przyznać następujące prawa:

Przeglądający. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

 • Współdzielone foldery: wyświetlanie

 • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

 • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie i odczytywanie

Edytor. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

 • Współdzielone foldery: wyświetlanie

 • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

 • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, odczytywanie i zapisywanie

Uczestnik (dotyczy tylko folderów w obszarze Moje pliki): Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

WAŻNE:Przyznając prawa współdzielonego dostępu na poziomie Uczestnik, należy zachować ostrożność, ponieważ odbiorcy udziału mogą zmieniać nazwę folderu, kopiować go, a nawet usunąć folder z obszaru Moje pliki.

 • Współdzielone foldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie i kopiowanie

 • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie

 • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, odczytywanie i zapisywanie

Zezwalaj na wtórne współdzielenie z. Jeśli chcesz zezwolić odbiorcy na współdzielenie danego elementu z innymi użytkownikami, możesz wybrać spośród następujących praw wtórnego współdzielenia:

 • Użytkownicy wewnętrzni. Można wtórnie współdzielić elementy z wewnętrznymi użytkownikami systemu Filr.

 • Użytkownicy zewnętrzni. Można wtórnie współdzielić elementy z zewnętrznymi użytkownikami systemu Filr.

 • Publiczne. Można wtórnie współdzielić elementy publicznie.

 • Łącze pliku. Można wtórnie współdzielić elementy przez rozpowszechnianie łącza pliku (zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku).