3.4 Rozpowszechnianie łącza do pliku

Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby uzyskać do niego dostęp, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

3.4.1 Kopiowanie łącza pliku

Łącze pliku możesz skopiować, a następnie rozpowszechnić je w dowolny wybrany sposób. Możesz na przykład skopiować łącze i wysłać je przez komunikator lub w wiadomości e-mail.

 1. Przejdź do pliku, dla którego chcesz skopiować łącze pliku.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, a następnie kliknij opcję Kopiuj łącze.

  lub

  Zaznacz wiele plików, a następnie kliknij kolejno opcje Współdziel > Kopiuj łącze.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiuj łącze pliku.

 3. (Warunkowo) Jeśli łącze nie zostało uprzednio wygenerowane, kliknij opcję Uzyskaj łącze pliku.

 4. Skopiuj dowolne z następujących łączy:

  Dla każdego wybranego pliku są dostępne osobne łącza.

  Łącze wyświetlania pliku. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pobierania pliku. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

3.4.2 Wysyłanie łącza pliku pocztą e-mail

Łącze pliku można wysłać pocztą e-mail, używając wbudowanego systemu poczty e-mail Filr lub przy użyciu domyślnego klienta poczty e-mail (np. Novell GroupWise).

Wysyłanie łącza pliku za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr

 1. Przejdź do pliku, dla którego chcesz wysłać pocztą e-mail łącze pliku.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, a następnie kliknij opcję Wyślij łącze pocztą e-mail przy użyciu systemu Filr.

  lub

  Zaznacz wiele plików, a następnie kliknij kolejno opcje Współdziel > Wyślij łącze pocztą e-mail przy użyciu systemu Filr.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyślij łącze pliku pocztą e-mail.

 3. Podaj adres e-mail, pod który chcesz wysłać łącze pliku, osobistą wiadomość do dołączenia, a także datę wygaśnięcia łącza.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

  Wiadomość e-mail zawiera następujące łącza:

  Łącze wyświetlania. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pobierania. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

Wysyłanie łącza pliku za pomocą domyślnego klienta poczty e-mail

 1. Przejdź do pliku, dla którego chcesz wysłać pocztą e-mail łącze pliku.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, a następnie kliknij opcję Wyślij łącze pocztą e-mail.

  Zostanie wyświetlona nowa wiadomość e-mail, w której treści są zawarte następujące adresy URL:

  Łącze wyświetlania. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pobierania. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

 3. Podaj użytkowników, którym chcesz wysłać wiadomość e-mail, a następnie wyślij ją.

3.4.3 Edytowanie lub usuwanie łącza pliku

Po rozpowszechnieniu łącza pliku przez kopiowanie lub wysłanie pocztą e-mail możesz je zmodyfikować, jeśli masz odpowiednie prawa. Możesz modyfikować datę wygaśnięcia lub uwagę powiązaną z łączem albo usunąć łącze, tak aby plik przestał być dostępny dla użytkowników za pomocą łącza.

Edytowanie daty wygaśnięcia lub usuwanie łącza pliku

 1. Przejdź do pliku, dla którego chcesz edytować łącze pliku.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, a następnie kliknij opcję Edytuj łącze.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj łącze pliku.

 3. (Warunkowo) Aby edytować datę wygaśnięcia łącza pliku, kliknij strzałkę w dół obok pola Wygasa, a następnie wybierz dzień, w którym łącze wygaśnie lub liczbę dni przed wygaśnięciem łącza.

 4. (Warunkowo) Aby usunąć łącze pliku, kliknij kolejno opcje Usuń > Tak.

Edytowanie uwagi powiązanej z łączem pliku

Aby edytować uwagę powiązaną z łączem pliku, musisz też mieć prawa współdzielenia pliku. Aby edytować uwagę, możesz zmodyfikować łącze pliku w oknie dialogowym Współdzielenie (zobacz Modyfikowanie i usuwanie udziału).

W oknie dialogowym Współdzielenie możesz też zmodyfikować datę wygaśnięcia lub usunąć łącze pliku.