1.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr

1.2.1 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej

Niniejszy podręcznik koncentruje się na uzyskiwaniu dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej.

Obsługiwane przeglądarki

  • Safari Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

1.2.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z systemu plików

Dostęp do systemu Filr można uzyskać bezpośrednio z systemu plików na komputerze (z systemem Windows lub Mac).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty Podręcznik aplikacji Filr Desktop dla systemu Windows oraz Podręcznik aplikacji Filr Desktop dla komputerów Mac.

1.2.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z urządzenia przenośnego

Dostępne są rodzime aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows umożliwiające uzyskanie dostępu do witryny Filr. Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym nie jest obsługiwane. Zamiast tego należy pobrać aplikację Filr Mobile zgodną z używanym urządzeniem przenośnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.

Interfejs na telefonie komórkowym

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

Interfejs na tablecie

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.