2.3 Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych)

Foldery sieciowe to foldery i pliki w systemie plików organizacji. Mogą to być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki sieciowe, do których masz dostęp za pośrednictwem systemu Filr, są definiowane przez administratora systemu Filr.

W zależności od ustawień konfiguracji określonych przez administratora systemu, pliki w folderach sieciowych mogą, ale nie muszą być w pełni indeksowane i możliwe do wyszukiwania w systemie Filr.

  1. W nagłówku kliknij opcję Foldery sieciowe .

Aby uzyskać więcej informacji o folderach sieciowych, zobacz Foldery sieciowe.

Aby uzyskać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do folderów sieciowych z aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.