1.1 Informacje o systemie Filr

System Filr umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Uzyskiwanie dostępu do potrzebnych plików z

  • przeglądarki internetowej,

  • aplikacji komputerowej,

  • urządzenia przenośnego.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr.

 • Współdzielenie plików ze współpracownikami.

  Przyznawanie praw do współdzielonych plików.

  Można na przykład:

  • Współdzielić plik z Użytkownikiem A i dać mu prawo tylko do odczytu.

  • Współdzielić ten sam plik z Użytkownikiem B i dać mu prawo do edycji.

 • Sprawdzanie, jakie pliki są współdzielone z Tobą i jakie pliki współdzielisz z innymi użytkownikami.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekcja 3.0, Współdzielenie plików i folderów.

 • Współpraca za pomocą komentarzy nad współdzielonymi plikami.

  Użytkownicy z udziałem mogą wyświetlać i dodawać komentarze.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Komentowanie pliku.

System Filr udostępnia pliki w następujących miejscach:

1.1.1 Foldery sieciowe

Foldery sieciowe zapewniają dostęp do systemu plików organizacji. Administrator systemu definiuje, które foldery sieciowe widzisz oraz jakie masz w odniesieniu do nich prawa współdzielenia.

Aby uzyskać więcej informacji o folderach sieciowych, zobacz Uzyskiwanie dostępu do plików i folderów w systemie plików organizacji (folderów sieciowych).

1.1.2 Moje pliki

Obszar Moje pliki może zawierać jeden lub oba z następujących elementów, zgodnie z definicją administratora systemu Filr:

 • Osobista pamięć masowa dla plików i folderów, które chcesz przekazywać bezpośrednio do witryny Filr.

 • Katalog domowy w systemie plików organizacji.

Pliki i foldery, które znajdują się w obszarze Moje pliki, domyślnie są widoczne tylko dla danego użytkownika. Prawa współdzielenia elementów z obszaru Moje pliki są określane przez administratora systemu.