2.4 Uzyskiwanie dostępu do osobistych plików i folderów (Moje pliki)

Wszystkie osobiste pliki i foldery są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji.

Obszar plików osobistych (Moje pliki) zawiera pliki przekazane do witryny Filr, a także inne pliki osobiste powiązane z Twoim katalogiem domowym na serwerze sieciowym.

Aby uzyskać dostęp do obszaru Moje pliki:

  1. W nagłówku kliknij opcję Moje pliki .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Moje pliki.

Aby uzyskać informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do obszaru plików osobistych (Moje pliki) z aplikacji Filr Mobile, zobacz dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.