2.2 Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych plików i folderów

Pliki i foldery, które współdzielisz z innymi użytkownikami, są przechowywane w jednej wygodnej lokalizacji. Pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy, są przechowywane w innej lokalizacji.

Możesz wyświetlać pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy, jak i te, które Ty współdzielisz z innymi użytkownikami.

  1. W nagłówku kliknij opcję Współdzielone ze mną , aby wyświetlić pliki i foldery, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy. Kliknij opcję Współdzielone przeze mnie , aby wyświetlić pliki i foldery, które Ty współdzielisz z innymi użytkownikami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat współdzielenia oraz sposobów wyświetlania współdzielonych plików i folderów, zobacz Sekcja 3.0, Współdzielenie plików i folderów.

Informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do współdzielonych plików i folderów z aplikacji Filr Mobile zawiera dokument Aplikacja Filr Mobile — Szybki start.