3.0 Współdzielenie plików i folderów

System Micro Focus Filr umożliwia współdzielenie folderów i plików z innymi użytkownikami systemu Filr, a także z użytkownikami zewnętrznymi (spoza organizacji).

Ta funkcja musi najpierw zostać włączona przez administratora systemu Filr. Jeśli nie możesz współdzielić plików i folderów w sposób opisany w tej sekcji, funkcja ta nie została włączona.