GroupWise 2012 i Skype

21 listopada 2011

Program Skype umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych i wideo za pośrednictwem sieci WWW. Można go używać razem z programem GroupWise w celu nawiązywania połączeń, sprawdzania obecności użytkowników oraz wysyłania wiadomości błyskawicznych i tekstowych.

Program Skype należy zainstalować na stacji roboczej. Aby zainstalować program Skype, odwiedź jego witrynę WWW.

1.0 Warunki wstępne

Aby używać programu Skype z programem GroupWise zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej skróconej instrukcji obsługi, należy spełnić następujące warunki wstępne:

1.1 Sprawdzanie, czy program Skype jest uruchomiony na stacji roboczej

Odwiedź witrynę WWW programu Skype, aby bezpłatnie pobrać i zainstalować ten program.

1.2 Włączanie programu Skype w programie GroupWise

Aby używać programu Skype z programem GroupWise, włącz program Skype jako domyślnego dostawcę usługi telefonicznej.

 1. W programie GroupWise kliknij opcje Narzędzia > Opcje.

 2. Kliknij dwukrotnie opcję Środowisko, a następnie kliknij kartę Czynności domyślne.

 3. Z listy rozwijanej Domyślny dostawca usługi telefonicznej wybierz opcję Skype.

2.0 Konfigurowanie uruchamiania programu Skype podczas uruchamiania programu GroupWise

Istnieje możliwość skonfigurowania programu Skype do uruchamiania razem z programem GroupWise, niezależnie od tego, czy jest używana własna czy współużytkowana stacja robocza.

 1. W programie GroupWise kliknij opcje Narzędzia > Opcje.

 2. Dwukrotnie kliknij opcję Środowisko, a następnie kliknij kartę Ogólne.

 3. Zaznacz opcję Uruchom program Skype przy starcie.

  Program Skype będzie uruchamiany i zamykany razem z programem GroupWise.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

3.0 Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem programu Skype

W celu nawiązywania połączeń telefonicznych program GroupWise korzysta z domyślnego dostawcy usługi telefonicznej. Aby móc nawiązywać połączenia za pośrednictwem programu Skype, należy go skonfigurować jako domyślnego dostawcę usługi telefonicznej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu Skype jako domyślnego dostawcy usługi telefonicznej, zobacz Włączanie programu Skype w programie GroupWise.

Można nawiązywać połączenia telefoniczne z poziomu programu GroupWise na wiele sposobów:

3.1 Nawiązywanie połączenia z poziomu wiadomości

Jeśli wiadomość programu GroupWise zawiera numer telefonu, numer ten jest wyświetlany w postaci hiperłącza.

Aby nawiązać połączenie bezpośrednio z poziomu wiadomości w programie GroupWise:

 1. Kliknij łącze z numerem telefonu zawarte w wiadomości.

3.2 Nawiązywanie połączenia z poziomu widoku kontaktów

 1. Kliknij folder kontaktów zawierający kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

 2. Kliknij łącze z numerem telefonu dla kontaktu, z którym chcesz rozmawiać.

3.3 Nawiązywanie połączenia podczas wyświetlania kontaktu

 1. Kliknij folder kontaktów zawierający kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, a następnie kliknij opcję Szczegóły.

 3. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok opcji Wybierz numer na pasku narzędziowym, a następnie kliknij numer, który chcesz wybrać.

4.0 Nawiązywanie połączenia wideo za pośrednictwem programu Skype

Aby nawiązywać połączenia wideo zgodnie z opisem w tej sekcji, zarówno na stacji roboczej użytkownika, jak i na komputerze osoby, z którą ma być nawiązane połączenie, musi być zainstalowana kamera internetowa.

 1. Kliknij ikonę obecności znajdującą się obok nazwy użytkownika, z którym chcesz nawiązać połączenie wideo.

  W przypadku nawiązywania połączenia z samodzielnie utworzonym kontaktem (tj. kontaktem nieznajdującym się w systemowej książce adresowej programu GroupWise) ikony obecności w folderach kontaktów, na przykład w folderze Częste kontakty, będą wygaszone. Kliknij wygaszoną ikonę obecności, aby wysłać wiadomość tekstową SMS do kontaktu osobistego.

  Jeżeli na stacji roboczej jest uruchomiony program Novell Messenger i wiadomość tekstowa jest wysyłana do innego użytkownika programu GroupWise z tej samej organizacji, ikony obecności są wyświetlane w wiadomościach e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GroupWise 2012 i Messenger 2.2 — skrócona instrukcja obsługi.

 2. Kliknij opcję Rozmowa wideo.

5.0 Wysyłanie wiadomości tekstowej SMS

Aby wysłać wiadomość tekstową SMS za pośrednictwem programu Skype:

 1. Kliknij ikonę obecności znajdującą się obok nazwy użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość tekstową.

  W przypadku wysyłania wiadomości tekstowej do samodzielnie utworzonego kontaktu (tj. kontaktu nieznajdującego się w systemowej książce adresowej programu GroupWise) ikony obecności w folderach kontaktów, na przykład w folderze Częste kontakty, będą wygaszone. Kliknij wygaszoną ikonę obecności, aby wysłać wiadomość tekstową SMS do kontaktu osobistego.

  Jeżeli na stacji roboczej jest uruchomiony program Novell Messenger i wiadomość tekstowa jest wysyłana do innego użytkownika programu GroupWise z tej samej organizacji, ikony obecności są wyświetlane w wiadomościach e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GroupWise 2012 i Messenger 2.2 — skrócona instrukcja obsługi.

 2. Kliknij kolejno opcję SMS, nazwę użytkownika i numer telefonu, obok którego znajduje się logo Skype.

 3. Wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Wiadomość tekstową można również wysłać, korzystając z wbudowanej funkcji programu GroupWise zgodnie z opisem w sekcji Wysyłanie wiadomości tekstowej SMS w rozdziale Połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe w Podręczniku użytkownika klienta GroupWise 2012 dla systemu Windows.

6.0 Rozpoczynanie rozmowy w trybie przesyłania wiadomości błyskawicznych

Korzystając z programu Skype, można rozpocząć rozmowę w trybie przesyłania wiadomości błyskawicznych w programie GroupWise.

Wiadomości błyskawiczne można przesyłać tylko do tych użytkowników, którzy znajdują się na liście kontaktów programu Skype. Użytkownicy nieznajdujący się na tej liście muszą skonfigurować program Skype tak, aby odbierać wiadomości błyskawiczne od dowolnej osoby.

 1. Kliknij ikonę obecności znajdującą się obok nazwy użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość.

 2. Kliknij opcję Komunikator.

7.0 Wyświetlanie informacji o obecności

Po spełnieniu warunków wstępnych opisanych w sekcji Warunki wstępne informacje o obecności programu Skype są automatycznie wyświetlane w programie GroupWise.

Ikona obecności jest włączona (kolorowa) lub wyłączona (szara). Wyłączona ikona oznacza, że dany użytkownik jest nieobecny. Włączona ikona oznacza, że dany użytkownik jest obecny.

8.0 Informacje prawne:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.