Aplikacja sieci Web Novell Filr 1.1 — Szybki start

Lipiec 2014

Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań.

1.0 Informacje o systemie Novell Filr

System Novell Filr zapewnia istotne sposoby pracy z plikami:

 • Dostęp. Dostęp do potrzebnych plików możesz uzyskiwać na wiele sposobów, na przykład z przeglądarki internetowej, z aplikacji klienckiej i z urządzenia przenośnego.

 • Współdzielenie. Możesz współdzielić pliki ze współpracownikami i przyznawać im określone prawa do tych plików. Możesz na przykład współdzielić plik i dać Użytkownikowi A prawo tylko do odczytu, a następnie współdzielić ten sam plik i dać Użytkownikowi B prawo do edycji.

  Z łatwością możesz sprawdzić, jakie pliki są współdzielone z Tobą i jakie pliki współdzielisz z innymi użytkownikami.

 • Współpraca. Do plików możesz dodawać komentarze. Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp, widzą Twoje komentarze i mogą dodawać swoje własne.

System Filr umożliwia dostęp, współdzielenie i współpracę w przypadku dwóch głównych typów plików:

1.1 Pliki w folderach sieciowych

Novell Filr zapewnia łatwy dostęp do folderów i plików w firmowym systemie plików. Plikami firmowymi mogą być pliki w katalogu domowym, pliki na dysku zmapowanym oraz pliki na serwerze zdalnym. Filr zapewnia przezroczysty dostęp do tych plików, bez względu na ich lokalizację. Pliki firmowe, do których masz dostęp, są definiowane przez administratora systemu Filr.

Dostęp do plików firmowych w systemie Filr można uzyskać, klikając opcję Foldery sieciowe w nagłówku. Pliki w katalogu domowym są dostępne przez kliknięcie opcji Moje pliki.

1.2 Moje pliki

Obszar Moje pliki może zawierać pliki osobistej pamięci masowej (pliki przekazane bezpośrednio do witryny Filr) oraz pliki z katalogu domowego. O funkcjach dostępnych w obszarze Moje pliki decyduje administrator systemu Filr.

Pliki można przekazywać bezpośrednio do witryny Filr do użytku osobistego lub w celu współpracy. Aby lepiej zorganizować pliki, można tworzyć foldery.

Pliki i foldery, które znajdują się w obszarze Moje pliki, domyślnie są widoczne tylko dla danego użytkownika. Użytkownik ten może udostępnić pliki i foldery innym osobom, współdzieląc je.

W przeciwieństwie do plików w obszarze Foldery sieciowe, pliki osobistej pamięci masowej z obszaru Moje pliki nie znajdują się na serwerze zewnętrznym, ale bezpośrednio na serwerze Filr.

Pliki z katalogu domowego znajdują się na serwerze zewnętrznym.

W zależności od ustawień wprowadzonych przez administratora systemu Filr dostęp do obu typów plików można uzyskać, klikając opcję Moje pliki w nagłówku.

2.0 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr

System Novell Filr zapewnia trzy wygodne metody dostępu:

2.1 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z przeglądarki internetowej

W Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.0 wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej.

2.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z systemu plików

Dostęp do systemu Novell Filr można uzyskać bezpośrednio z systemu plików na komputerze (z systemem Windows lub Mac).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Windows — Szybki start oraz Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Mac — Szybki start.

2.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z urządzenia przenośnego

Dostępne są rodzime aplikacje dla systemów iOS, Android i Windows umożliwiające uzyskanie dostępu do witryny Filr.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument Aplikacja mobilna Novell Filr 1.1 — Szybki start.

Interfejs na telefonie komórkowym

Poniżej przedstawiono interfejs aplikacji Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

Interfejs na tablecie

Poniżej przedstawiono interfejs aplikacji Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

3.0 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z przeglądarki internetowej

Poza skorzystaniem z przeglądarki internetowej (metoda opisana w tej sekcji), dostęp do systemu Novell Filr można też uzyskać z aplikacji klienckiej lub urządzenia przenośnego (zobacz Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z systemu plików i Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z urządzenia przenośnego).

Aby uruchomić system Novell Filr z przeglądarki internetowej:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową (np. Mozilla Firefox lub Internet Explorer).

 2. Przejdź pod adres URL witryny Novell Filr Twojej firmy.

 3. (Warunkowo) Jeśli w danej witrynie Filr został włączony dostęp dla gości, możesz kliknąć opcję Wejdź jako gość w oknie dialogowym logowania, aby zalogować się w witrynie Filr jako gość. (Użytkownik zalogowany jako gość ma dostęp tylko do elementów współdzielonych publicznie).

 4. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Użyj uwierzytelniania OpenID, jeśli nie masz konta Filr i chcesz zalogować się za pomocą konta Google lub Yahoo (w przypadku których jest używane uwierzytelnianie OpenID).

  Aby użyć tej opcji, musisz mieć konto Google lub Yahoo.

  Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu Filr. W niektórych witrynach Filr uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi OpenID jest niedozwolone.

 5. W polu Identyfikator użytkownika podaj swoją nazwę użytkownika systemu Filr.

 6. W polu Hasło podaj swoje hasło systemu Filr.

  Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika i hasła systemu Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

  Przycisk Nie pamiętasz hasła? dotyczy tylko użytkowników zewnętrznych (użytkowników, którzy otrzymali zaproszenie do witryny Filr w wiadomości e-mail). Jeśli jest to witryna Filr Twojej firmy, najprawdopodobniej jesteś użytkownikiem wewnętrznym i nie możesz zmienić swojego hasła za pomocą tej funkcji.

 7. Kliknij opcję Zaloguj.

4.0 Poznawanie interfejsu sieci Web systemu Novell Filr i jego funkcji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu Novell Filr w przeglądarce internetowej zostaje wyświetlona strona Moje pliki. Na tej stronie możesz zarządzać wszystkimi utworzonymi przez siebie plikami.

4.1 Omówienie nagłówka

Nagłówek udostępnia następujące funkcje:

Lista użytkowników. Kliknij ikonę Lista użytkowników , aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników w systemie.

Co nowego. Kliknij ikonę Co nowego , aby wyświetlić aktualny widok najnowszych zmian, jakie zaszły w witrynie Filr.

Są tu wyświetlane najnowsze zmiany w dokumentach, do których masz dostęp. Obejmuje to nowe i zmodyfikowane pliki, wraz z informacjami, którzy użytkownicy je zmodyfikowali.

Moje pliki. W tym obszarze możesz zarządzać wszystkimi utworzonymi przez siebie plikami.

Współdzielone ze mną. Wyświetla wszystkie pliki, które współdzielą z Tobą inni użytkownicy.

Współdzielone przeze mnie. W tym obszarze możesz zarządzać wszystkimi plikami, które współdzielisz z innymi użytkownikami.

Służy on też do zarządzania prawami, jakie mają inni użytkownicy w odniesieniu do plików, które z nimi współdzielisz. Możesz unieważniać istniejące prawa, przyznawać nowe itp.

Foldery sieciowe. Wyświetla wszystkie pliki i foldery, do których masz dostęp w firmowym systemie plików.

Publiczne. Wyświetla wszystkie pliki i foldery współdzielone z ogółem publicznym. Ten obszar jest dostępny tylko po włączeniu współdzielenia z ogółem publicznym dla witryny Filr.

Imię i nazwisko w postaci łącza. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr, aby wyświetlić następujące opcje:

Pole wyszukiwania. Funkcja globalnego wyszukiwania, która przeszukuje całą zawartość witryny Filr, w tym metadane plików oraz ich zawartość.

4.2 Omówienie obszaru zawartości

Obszar zawartości systemu Filr to miejsce, w którym jest wyświetlana większość informacji.

5.0 Modyfikowanie profilu

Czasem może zajść konieczność ręcznego zaktualizowania profilu w celu dodania ważnych informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub zdjęcie.

 1. Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu dowolnej strony aplikacji Filr.

 2. Kliknij opcję Wyświetl profil.

 3. Kliknij opcję Edytuj, wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dostępne są następujące pola:

  • Identyfikator użytkownika

  • Hasło

   Ta informacja może nie być dostępna do modyfikacji, jeśli informacje są synchronizowane z katalogu firmowego..

  • Imię

  • Nazwisko

  • Obraz

   W przypadku aktualizacji zdjęcia profilowego zaktualizowanie zdjęcia w aplikacji mobilnej Filr może zająć do godziny..

  • Strefa czasowa

   Nie należy zmieniać tego ustawienia, ponieważ przy każdym uruchomieniu systemu Filr jest ono zastępowane ustawieniem strefy czasowej przeglądarki.

  • Ustawienie regionalne

   Umożliwia zmianę języka, w którym jest wyświetlany interfejs systemu Filr po uzyskaniu do niego dostępu przez sieć Web.

  • Nazwa stanowiska

  • Informacje o mnie

  • Adres e-mail

  • Telefon

   Jeśli podasz w swoim profilu numer telefonu, możesz wybrać opcję otrzymywania powiadomień o subskrypcji plików za pośrednictwem wiadomości SMS.

  • Adres e-mail wiadomości SMS

  Jeśli nie możesz edytować pól, najprawdopodobniej są one synchronizowane z katalogu firmowego.

6.0 Informacje prawne

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, kopiowana, przechowywana w systemach udostępniania danych ani przesyłana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Znaki towarowe firmy Novell można znaleźć na liście znaków towarowych i znaków usług firmy Novell. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich są własnością poszczególnych właścicieli.