1.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr

1.2.1 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z przeglądarki internetowej

dotyczy uzyskiwania dostępu do systemu Filr z przeglądarki internetowej.

1.2.2 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z systemu plików

Dostęp do systemu Novell Filr można uzyskać bezpośrednio z systemu plików na komputerze (z systemem Windows lub Mac).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Windows — Szybki start oraz Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Mac — Szybki start.

1.2.3 Uzyskiwanie dostępu do systemu Novell Filr z urządzenia przenośnego

Dostępne są rodzime aplikacje mobilne dla systemów iOS, Android i Windows Phone umożliwiające uzyskanie dostępu do witryny Filr. Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym nie jest obsługiwane. Zamiast tego należy pobrać aplikację mobilną Filr zgodną z używanym urządzeniem przenośnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument Aplikacja mobilna Novell Filr 1.1 — Szybki start.

Interfejs na telefonie komórkowym

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.

Interfejs na tablecie

W tym przykładzie przedstawiono aplikację Filr na urządzeniu z systemem iOS. Wygląd i sposób działania aplikacji różni się na urządzeniach z systemem Android lub Windows.