6.3 Wyświetlanie plików w trybie tylko do odczytu

System Filr umożliwia łatwe wyświetlanie plików.

W kolejnych sekcjach opisano sposób wyświetlania plików w edytorze tekstów lub w przeglądarce internetowej w formacie HTML:

6.3.1 Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów

Plik, dla którego nie masz praw do modyfikowania, jest otwierany w edytorze tekstów w trybie tylko do odczytu.

  1. Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.

  2. Kliknij nazwę pliku.

6.3.2 Wyświetlanie pliku w przeglądarce internetowej

Aby szybko wyświetlić plik, możesz go wyświetlić w formacie HTML w przeglądarce internetowej.

Niektórych typów plików nie można wyświetlać w formacie HTML, na przykład plików PNG, JPG, GIF ani PDF.

Typy plików, które można wyświetlać w formacie HTML, to: 123, BMP, DB, DOC, DOCX, DOTM, DRW, DXF, HTM, HTML, LWP, ODF, ODG, ODP, ODS, ODT, PCT, PPT, PPTX, PRZ, QPW, RTF, SDW, SHW, SWX, TIF, TXT, VSD, WPD, XLS, XLSX, SXI.

Jeśli pliki są zbyt duże lub skomplikowane, po 30 sekundach upływa limit czasu żądania i plik nie jest wyświetlany.

Możesz wyświetlić sam plik lub plik i jego metadane:

Wyświetlanie pliku

Aby wyświetlić plik w formacie HTML:

  1. Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.

  2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Wyświetl w formacie HTML.

Wyświetlanie pliku i jego metadanych

Możesz wyświetlić plik wraz z jego metadanymi w przeglądarce internetowej. Podczas wyświetlania pliku możesz wyświetlić informacje Współdzielone z i Współdzielone przez związane z plikiem oraz wprowadzać komentarze dotyczące pliku.

  1. Przejdź do pliku, który chcesz wyświetlić.

  2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, który chcesz wyświetlić, a następnie kliknij opcję Wyświetl szczegóły.