Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows — Szybki start

Wrzesień 2018 r.

Pliki systemu Micro Focus Vibe można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny Vibe. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Vibe a komputerem użytkownika. Jeśli usuniesz plik systemu Vibe z poziomu aplikacji komputerowej, nie zostanie on usunięty z systemu Vibe i zostanie zsynchronizowany z powrotem z aplikacją komputerową podczas następnej synchronizacji.

Aby ta funkcja była dostępna, musi zostać włączona przez administratora systemu Vibe. Aby dowiedzieć się, jak administratorzy systemu mogą włączyć tę funkcję, zobacz Providing File Access and Editing for Vibe Users (Zapewnianie dostępu do plików i możliwości ich edytowania użytkownikom systemu Vibe) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Podręcznik administratora systemu Micro Focus Vibe 4.0.5).

1.0 Obsługiwane środowiska

Aby można było korzystać z aplikacji Vibe Desktop 4.0.5 dla systemu Windows, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

 • System Windows 8.1 lub 10 (32-bitowy lub 64-bitowy)

 • System Micro Focus Vibe 4 lub nowszy skonfigurowany za pomocą protokołu HTTPS

2.0 Wprowadzenie

2.1 Omówienie synchronizacji

Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Vibe. Domyślnie jest to 15 minut.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne synchronizowanie plików.

Które foldery są synchronizowane

Domyślnie są synchronizowane tylko pliki znajdujące się w folderach Pliki i Album zdjęć w obrębie osobistego obszaru roboczego.

Z łatwością można skonfigurować synchronizowanie również plików znajdujących się w folderach Pliki i Album zdjęć w obrębie zespołów lub obserwowanych miejsc (zobacz Synchronizowanie zespołów i ulubionych miejsc).

Możliwa jest też konfiguracja synchronizacji innych typów folderów systemu Vibe (np. folderów Blog lub Wiki) w obrębie osobistego obszaru roboczego, obszarów roboczych zespołów lub obserwowanych miejsc. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Konfigurowanie synchronizowania folderów.

Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z poniższych działań na dokumentach, działanie to jest synchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Vibe:

 • Tworzenie dokumentów i folderów

 • Modyfikowanie dokumentów i folderów

 • Przenoszenie dokumentów i folderów

 • Zmienianie nazw dokumentów i folderów

 • Usuwanie dokumentów i folderów

  Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji Vibe Desktop są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania.

2.2 Pobieranie i instalowanie aplikacji Vibe Desktop

 1. Na osobistej stacji roboczej pobierz aplikację Vibe Desktop z witryny sieci Web z materiałami do pobrania firmy Novell.

 2. Uruchom pobrany plik MicroFocusVibeDesktop-x86-4.0.5.msi lub plik MicroFocusVibeDesktop-x64-4.0.5.msi, w zależności od tego, czy masz 32- czy 64-bitowy system operacyjny.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Zaakceptuj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Zmień lokalizację instalacji aplikacji Vibe Desktop lub kliknij przycisk Dalej, aby zaakceptować lokalizację domyślną.

 6. Kliknij przycisk Instaluj.

 7. Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ, a następnie przejdź do sekcji Konfigurowanie aplikacji Vibe Desktop po raz pierwszy.

2.3 Konfigurowanie aplikacji Vibe Desktop po raz pierwszy

Po pobraniu aplikacji Vibe Desktop i zainstalowaniu jej po raz pierwszy (zobacz Pobieranie i instalowanie aplikacji Vibe Desktop) zostanie wyświetlony monit o jej skonfigurowanie. Proces ten obejmuje wprowadzenie informacji o koncie, wybranie obszarów roboczych i folderów do synchronizacji oraz wybranie miejsca przechowywania plików w systemie plików komputera.

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji Vibe Desktop.

 2. W sekcji Konto podaj następujące informacje:

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Vibe, której używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Hasło. Podaj hasło, którego używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Vibe Desktop zapamiętała Twoje hasło. (Ta opcja może zostać wyłączona przez administratora systemu Vibe).

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Vibe, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://vibe.moja_firma.com.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W sekcji Synchronizowane obszary robocze kliknij opcję Dodaj, wybierz foldery i obszary robocze, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Foldery Pliki i Album zdjęć znajdujące się w obrębie osobistego obszaru roboczego są synchronizowane domyślnie. Możesz też skonfigurować synchronizowanie folderów Pliki i Album zdjęć znajdujących się w obrębie zespołów lub obserwowanych miejsc. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu synchronizowania innych rodzajów folderów, zobacz Konfigurowanie synchronizowania folderów.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W sekcji Ogólne podaj następujące informacje:

  Folder Vibe Desktop. Kliknij przycisk Przeglądaj, jeśli chcesz zmienić lokalizację instalacji folderu Vibe Desktop, lub zachowaj lokalizację domyślną.

  Uruchom aplikację Micro Focus Vibe po zalogowaniu. Pozostaw tę opcję zaznaczoną, aby aplikacja Vibe Desktop była uruchamiana po włączeniu stacji roboczej.

 7. Kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aplikacja Vibe Desktop została uruchomiona, a w obszarze powiadomień pojawiła się ikona Vibe Desktop .

3.0 Wyświetlanie plików systemu Vibe z komputera

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji Vibe Desktop w obszarze powiadomień.

  lub

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz folder Desktop.

Dostęp do folderu Vibe możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Domyślnie aplikacja Vibe Desktop synchronizuje pliki systemu Vibe z folderem Vibe Desktop w systemie plików, co w systemie Windows oznacza na ogół następujące lokalizacje:

 • c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Vibe

 • Folder Ulubione

Aby dowiedzieć się, jak zmienić domyślną lokalizację, zobacz Zmienianie lokalizacji aplikacji Vibe Desktop w systemie plików.

Nie należy synchronizować plików z lokalizacją w sieci, do której ma dostęp wiele komputerów. Jeśli folder Vibe Desktop znajduje się w lokalizacji sieciowej, do której ma dostęp wiele komputerów, mogą wystąpić problemy z synchronizacją, gdy pliki systemu Vibe, do których dostęp jest uzyskiwany z dowolnego komputera, nie są zsynchronizowane ze sobą i z serwerem Vibe.

4.0 Ręczne synchronizowanie plików

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki między systemem Vibe a komputerem. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

5.0 Uruchamianie systemu Vibe w przeglądarce z poziomu aplikacji Vibe Desktop

System Micro Focus Vibe można uruchomić w przeglądarce, używając aplikacji Vibe Desktop.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Odwiedź system Vibe w sieci Web.

6.0 Wyświetlanie ostatnich aktywności

Aplikacja Vibe Desktop umożliwia wyświetlanie ostatnich aktywności. Można na przykład sprawdzić datę i godzinę synchronizacji folderów systemu Vibe, informacje o zmodyfikowanych plikach i tak dalej.

Aby wyświetlić ostatnią aktywność aplikacji Vibe Desktop:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Desktop.

 2. Kliknij opcję Ostatnia aktywność.

7.0 Wyświetlanie alertów systemowych

Aplikacja Vibe Desktop musi czasem informować o różnych ważnych kwestiach, takich jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd.

Aby wyświetlić alerty systemowe:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Desktop.

 2. Kliknij opcję Alerty systemowe.

8.0 Synchronizowanie zespołów i ulubionych miejsc

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Vibe Desktop można wybrać obszary robocze i foldery w zespołach i ulubionych miejscach, które mają być synchronizowane. Można też w dowolnym momencie po początkowej konfiguracji skonfigurować aplikację Vibe Desktop do synchronizowania plików w zespołach i ulubionych miejscach.

Zanim będzie można zsynchronizować ulubione obszary robocze i foldery, trzeba się upewnić, że obszary robocze i foldery, które mają być synchronizowane, zostały dodane jako ulubione w systemie Vibe. Aby dowiedzieć się, jak dodać obszar roboczy lub folder jako ulubiony, zobacz Dodawanie ulubionego miejsca w Podręczniku użytkownika systemu Micro Focus Vibe 4.0.

Aby skonfigurować synchronizację zespołów i ulubionych miejsc w systemie Vibe z komputerem:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Desktop.

 2. Kliknij opcję Synchronizowane obszary robocze, aby wyświetlić obecnie synchronizowane obszary robocze.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Wybierz opcję Moje zespoły lub opcję Moje ulubione, a następnie wybierz obszar roboczy lub folder, który chcesz synchronizować z komputerem.

  Domyślnie mogą być synchronizowane tylko foldery Pliki i Album zdjęć. Innych typów folderów nie można domyślnie wybrać. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować synchronizowanie tych folderów, zobacz Konfigurowanie synchronizowania folderów.

 5. Kliknij przycisk OK.

9.0 Konfigurowanie synchronizowania folderów

9.1 Synchronizowanie folderów Pliki i Album zdjęć

Foldery Pliki i Album zdjęć można z łatwością synchronizować z komputerem za pomocą aplikacji Vibe Desktop, ponieważ wymagają one, aby każdy plik miał unikatową nazwę. Aby dowiedzieć się więcej, jak synchronizować foldery Pliki i Album zdjęć, które nie są jeszcze synchronizowane, zobacz Synchronizowanie zespołów i ulubionych miejsc.

9.2 Synchronizowanie lustrzanych folderów plików i folderów mikroblogów

Synchronizowanie lustrzanych folderów plików i folderów mikroblogów nie jest obsługiwane w tej wersji aplikacji Vibe Desktop.

9.3 Synchronizowanie folderów wszystkich innych typów

Niektóre typy folderów systemu Vibe (takie jak foldery Blog i foldery Wiki) muszą najpierw zostać skonfigurowane w systemie Vibe tak, aby wymagały unikatowych nazw plików, zanim będzie je można synchronizować za pomocą aplikacji Vibe Desktop. Jest to spowodowane tym, że domyślnie te typy folderów zezwalają na dodawanie wielu plików o tej samej nazwie do jednego folderu. Synchronizowanie folderów zawierających wiele plików o tej samej nazwie byłoby mylące w aplikacji Vibe Desktop, ponieważ podczas wyświetlania folderu w aplikacji Vibe Desktop widoczne są tylko pliki znajdujące się wewnątrz folderu, a nie wpisy zawierające każdy plik.

Dla folderów takich jak foldery Blog możesz skonfigurować wymaganie unikatowych nazw plików, jeśli masz uprawnienia do edytowania takiego folderu w systemie Vibe. Po skonfigurowaniu folderu w ten sposób można zsynchronizować go z komputerem za pomocą aplikacji Vibe Desktop.

 1. Po uzyskaniu dostępu do systemu Vibe za pomocą przeglądarki przejdź do folderu, dla którego chcesz skonfigurować obsługę aplikacji Vibe Desktop.

 2. Kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję Edytuj folder.

 3. W dolnej części strony zaznacz opcję Wszystkie pliki przekazywane do tego folderu muszą mieć unikatowe nazwy.

 4. Kliknij przycisk OK.

10.0 Zmienianie lokalizacji aplikacji Vibe Desktop w systemie plików

Aplikacja Vibe Desktop jest domyślnie instalowana w folderze c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Vibe w systemie plików.

Folder Vibe zawiera folder o nazwie odpowiadającej nazwie konta systemu Vibe utworzonego podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Vibe Desktop (zobacz Konfigurowanie aplikacji Vibe Desktop po raz pierwszy). Ten folder zawiera wszystkie Twoje synchronizowane pliki. Aby szybko uzyskać dostęp do tego folderu, wykonaj czynności z sekcji Wyświetlanie plików systemu Vibe z komputera.

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Vibe Desktop możesz wybrać lokalizację instalacji w systemie plików. Lokalizację folderu Vibe możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Desktop.

 2. Kliknij opcję Ogólne, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Folder Vibe Desktop, aby przejść do nowej lokalizacji w systemie plików, w której chcesz umieścić folder Vibe.

 3. Kliknij kolejno przyciski OK > Zastosuj.

11.0 Zmienianie informacji o koncie systemu Vibe dla aplikacji Vibe Desktop

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Vibe Desktop podajesz informacje o swoim koncie oraz informacje o serwerze Vibe. Informacje dotyczące konta aplikacji Vibe Desktop oraz informacje o serwerze Vibe możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Vibe Desktop w obszarze powiadomień.

 2. Kliknij polecenie Otwórz konsolę Desktop.

 3. Kliknij opcję Konto w oknie dialogowym konsoli Micro Focus Vibe Desktop.

 4. Podaj następujące informacje:

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Vibe, której używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Hasło. Podaj hasło, którego używasz do logowania się do witryny Vibe.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Vibe Desktop zapamiętała Twoje hasło. (Ta opcja może zostać wyłączona przez administratora systemu Vibe).

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Vibe, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://vibe.moja_firma.com.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

12.0 Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich

Większość problemów dotyczących synchronizacji można rozwiązać w sekcji Oczekujące działania w konsoli systemu Vibe. Jeśli problemy wymagają dalszej analizy, można też sprawdzić dzienniki.

12.1 Omówienie oczekujących działań

Podczas synchronizacji mogą wystąpić różne problemy wskazywane przez następujące ikony:

: błąd przekazywania.

: ostrzeżenie dotyczące przekazywania.

: błąd pobierania.

: ostrzeżenie dotyczące pobierania.

: błędy przekazywania i pobierania.

: ostrzeżenia dotyczące przekazywania i pobierania.

: klient nie podjął jeszcze próby przekazania lub pobrania pliku.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego dokument nie jest pobierany lub przekazywany, przejrzyj ostatnie aktywności (Wyświetlanie ostatnich aktywności).

12.2 Omówienie konfliktów dokumentów

Jeśli dokument jest edytowany w tym samym czasie w różnych lokalizacjach, tylko ten plik, który zostanie zapisany i zamknięty jako pierwszy, otrzyma oryginalną nazwę pliku i zostanie przekazany do systemu Vibe. Pozostałe wersje tego pliku zostaną zapisane pod innymi nazwami i przekazane do systemu Vibe. Tylko w oryginalnym pliku są zachowywane wszystkie komentarze oraz informacje o współdzieleniu.

Załóżmy na przykład, że Użytkownik A i Użytkownik B zaczynają edytować plik plik1.doc w tym samym czasie na różnych stacjach roboczych. Użytkownik A zapisuje swoje zmiany i zamyka plik. Plik jest zapisywany w systemie Vibe ze zmianami Użytkownika A i z oryginalną nazwą pliku (plik1.doc). Następnie Użytkownik B zapisuje swoje zmiany i zamyka plik. Nazwa pliku Użytkownika B jest zmieniana na plik1 (konfliktowa kopia użytkownika Użytkownik B — data).doc i plik jest przekazywany do systemu Vibe. Następnie aplikacja Desktop Użytkownika B pobiera wersję pliku plik1.doc Użytkownika A i Użytkownik B jest powiadamiany, że nazwa jego pliku została zmieniona.

WAŻNE:Plik o zmienionej nazwie można przekazać tylko wtedy, gdy użytkownik, który go utworzył, ma prawa uczestnika dla folderu, z którego pochodzi ten plik. Jeśli na przykład plik został współdzielony z Użytkownikiem B i Użytkownik B ma tylko prawa edytora do tego pliku (a nie prawa uczestnika), plik nie może zostać przekazany do systemu Vibe po zmianie nazwy.

12.3 Wyświetlanie plików dziennika systemu Vibe dla aplikacji Vibe Desktop

Jeśli pliki systemu Vibe nie są pobierane na stację roboczą w spodziewany sposób lub występują inne nieoczekiwane działania, więcej informacji można znaleźć w pliku vibedesktop.log.

 1. Otwórz Eksploratora Windows.

 2. W pasku adresu Eksploratora Windows (jest to pole znajdujące się w górnej części okna eksploratora, zawierające ścieżkę bieżącej lokalizacji) wpisz lub wklej następujący adres:

  %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Novell\Vibe Desktop
 3. W folderze aplikacji Vibe Desktop otwórz plik vibedesktop.log.

13.0 Odinstalowywanie aplikacji Micro Focus Vibe Desktop

Jeśli aplikacja Vibe Desktop była uaktualniana od czasu wersji Beta dla tego wydania, warto odinstalować aplikację Vibe Desktop przed zainstalowaniem dostarczonej wersji. Wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach, aby całkowicie odinstalować aplikację Vibe Desktop:

13.1 Odinstalowywanie aplikacji Vibe Desktop z poziomu Panelu sterowania systemu Windows

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij kolejno opcje Programy > Odinstaluj program.

 3. Wybierz kolejno opcje Micro Focus Vibe Desktop > Odinstaluj.

13.2 Usuwanie katalogu Vibe

Katalog Vibe znajduje się w następującej lokalizacji:

Profil_użytkownika\AppData\Local\Novell\Vibe

13.3 Usuwanie kluczy rejestru

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Jeśli polecenie Uruchom nie jest wyświetlane, wpisz wyraz Uruchom w polu Wyszukaj i naciśnij klawisz Enter.

 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Usuń następujące klucze rejestru, jeśli istnieją:

  • \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Vibe Desktop

  • \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Vibe Desktop

13.4 Usuwanie poświadczeń

UWAGA:Te poświadczenia są też używane przez dodatek Micro Focus Vibe Add-In dla pakietu Microsoft Office. Jeśli korzystasz z dodatku Vibe, nie usuwaj tych poświadczeń.

 1. W polu Wyszukaj wpisz frazę menedżer poświadczeń i naciśnij klawisz Enter.

 2. Usuń poświadczenia zaczynające się od Novell.Collaboration.Vibe.

14.0 Vibe Desktop — często zadawane pytania

Przeczytaj dokument Micro Focus Vibe Desktop — często zadawane pytania, aby zapoznać się z listą często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

15.0 Znane problemy

Lista znanych problemów znajduje się w dokumencie Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5 — informacje o wydaniu.

16.0 Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus