3.0 Współdzielenie wpisów, folderów i obszarów roboczych

System Micro Focus Vibe umożliwia współdzielenie obszarów roboczych, folderów i wpisów z innymi użytkownikami systemu Vibe, a także z użytkownikami zewnętrznymi (spoza organizacji).

Ta funkcja musi najpierw zostać włączona przez administratora systemu Vibe oraz przez właściciela danego obszaru roboczego. Gdy administrator systemu Vibe włączy funkcję współdzielenia, właściciele folderów i obszarów roboczych mogą włączać i wyłączać tę możliwość dla poszczególnych folderów i obszarów roboczych (zobacz Konfigurowanie praw współdzielenia dla obszaru roboczego). Jeśli nie możesz współdzielić plików i folderów w sposób opisany w tej sekcji, funkcja ta nie została włączona.