1.0 Wprowadzenie

Pierwszą czynnością do wykonania po rozpoczęciu pracy z systemem Micro Focus Vibe może być konfiguracja osobistego obszaru roboczego i utworzenie obszaru roboczego zespołu. W tym rozdziale wyjaśniono, w jaki sposób wykonać te istotne czynności, aby rozpocząć pracę z systemem Vibe.

Podczas korzystania z tego podręcznika do wykonywania zadań w systemie Vibe może się okazać, że nie jesteś w stanie wykonywać zadań w sposób opisany w poszczególnych sekcjach. Jeśli napotkasz taki problem, przyczyną jest prawdopodobnie brak odpowiednich uprawnień. Sprawdź to u administratora systemu Vibe.

Aby uzyskać informacje na temat praw i kontroli dostępu, zobacz Controlling Access (Kontrola dostępu) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.6 Advanced User Guide (Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników Micro Focus Vibe 4.0.6).