A.9 Rozwiązywanie problemów z urządzeniem przenośnym

W kolejnych sekcjach zamieszczono wskazówki pomocne w przypadku napotkania problemów podczas uzyskiwania dostępu do systemu Micro Focus Vibe z urządzenia przenośnego:

A.9.1 Przeglądarka nie kieruje automatycznie do interfejsu mobilnego

Problem: Gdy uzyskujesz dostęp do systemu Vibe z urządzenia przenośnego, wyświetlany jest zwykły interfejs systemu Vibe zamiast interfejsu mobilnego. Ze względu na to, że zwykły interfejs systemu Vibe nie jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych, może to utrudniać wykonywanie zadań w systemie Vibe.

Niektóre przeglądarki na urządzeniach przenośnych nie kierują automatycznie do interfejsu mobilnego systemu Vibe.

Ten problem można rozwiązać, uzyskując ręcznie dostęp do interfejsu mobilnego systemu Vibe na urządzeniu przenośnym:

  1. Uruchom przeglądarkę na urządzeniu przenośnym.

  2. Podaj adres URL witryny Vibe, a następnie ciąg /mobile.

    Na przykład: http://host/mobile.

    Zostanie wyświetlony interfejs mobilny systemu Vibe.

A.9.2 Nie można wyświetlać filmów wideo z serwisu YouTube na urządzeniu przenośnym

Problem: Nie można wyświetlać filmów wideo z serwisu YouTube w przypadku uzyskiwania dostępu do witryny Vibe z urządzenia przenośnego, takiego jak BlackBerry.

Jeśli nie można wyświetlać filmów wideo z serwisu YouTube w przypadku uzyskiwania dostępu do witryny Vibe z urządzenia przenośnego, urządzenie jest prawdopodobnie niepoprawnie skonfigurowane. Aby rozwiązać ten problem:

  1. Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie przejdź do interfejsu mobilnego YouTube.

  2. Kliknij łącze Pomoc u dołu strony.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi optymalizowania mobilnej wersji serwisu YouTube pod kątem używanego urządzenia.