4.3 Konfigurowanie kolumn folderów

System Vibe umożliwia konfigurowanie kolumn tabeli w folderach, w których takie kolumny są widoczne. Foldery, w których kolumny są wyświetlane domyślnie, to foldery plików, foldery kopii lustrzanych plików oraz foldery dyskusji.

4.3.1 Pokazywanie i ukrywanie kolumn

Domyślnie dostępne są następujące kolumny:

 • Tytuł: Wyświetla tytuł wpisu.

 • Komentarze: Wyświetla liczbę komentarzy dla danego wpisu.

 • Rozmiar: Wyświetla wielkość pliku wpisu.

 • Pobieranie: Umożliwia pobranie pliku na lokalną stację roboczą.

 • WIDOK: Umożliwia wyświetlanie pliku w formacie HTML.

 • Stan: Prezentuje stan obszaru roboczego pliku.

 • Autor: Wyświetla autora wpisu.

 • Data: Wyświetla datę ostatniej modyfikacji lub komentarza dotyczącego wpisu.

 • Entry Number (#) (Numer wpisu): Wyświetla numer wpisu (liczba 1 oznacza, że wpis został utworzony jako pierwszy)

 • Ocena: Wyświetla ocenę wpisu, która została przyznana przez użytkowników.

Aby wyświetlić lub ukryć kolumny tabeli w folderze plików:

 1. Przejdź do folderu, dla którego chcesz wyświetlić lub ukryć kolumny tabeli.

 2. Kliknij kolejno opcje Folder > Opcje folderu na pasku narzędziowym Działanie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje folderu.

 3. W sekcji Opcje konfiguracji wybierz opcję Konfiguruj kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zaznacz kolumny, które chcesz wyświetlić, i usuń zaznaczenie kolumn, które chcesz ukryć.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Set the default folder columns for everyone (Ustaw jako domyślne kolumny folderów dla wszystkich), jeśli chcesz, aby dla wszystkich użytkowników były wyświetlane tylko te kolumny, które zostały wybrane.

 6. Kliknij przycisk OK.

4.3.2 Zmienianie nazw kolumn

 1. Przejdź do folderu, dla którego chcesz zmienić nazwy kolumn tabeli.

 2. Kliknij kolejno opcje Folder > Opcje folderu na pasku narzędziowym Działanie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje folderu.

 3. W sekcji Opcje konfiguracji wybierz opcję Konfiguruj kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W polu dostępnym obok kolumny, której nazwę chcesz zmienić, podaj nową nazwę kolumny.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Set the default folder columns for everyone (Ustaw jako domyślne kolumny folderów dla wszystkich), jeśli chcesz, aby dla wszystkich użytkowników byly wyświetlane tylko te kolumny, które zostały wybrane.

 6. Kliknij przycisk OK.

4.3.3 Zmienianie kolejności kolumn

 1. Przejdź do folderu, w którym chcesz zmienić kolejność kolumn tabeli.

 2. Kliknij kolejno opcje Folder > Opcje folderu na pasku narzędziowym Działanie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje folderu.

 3. W sekcji Opcje konfiguracji wybierz opcję Konfiguruj kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W kolumnie Porządek sortowania kliknij ikonę strzałki w górę lub strzałki w dół, aby przenieść kolumnę w górę lub w dół.

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Set the default folder columns for everyone (Ustaw jako domyślne kolumny folderów dla wszystkich), jeśli chcesz, aby dla wszystkich użytkowników byly wyświetlane tylko te kolumny, które zostały wybrane.

 6. Kliknij przycisk OK.

4.3.4 Dostosowywanie szerokości kolumny

System Vibe umożliwia dostosowanie szerokości kolumny tabeli.

 1. W tym celu należy kliknąć i przeciągnąć ikony strzałek, które znajdują się u góry każdej kolumny.

 2. Gdy kolumna osiągnie żądaną szerokość, należy zwolnić przycisk myszy.

4.3.5 Przywracanie ustawień domyślnych kolumny

Jeśli w kolumnach wprowadzono zmiany, które nie są już potrzebne, można przywrócić ustawienia domyślne.

 1. Przejdź do folderu, w którym chcesz przywrócić ustawienia domyślne kolumn.

 2. Kliknij kolejno opcje Folder > Opcje folderu na pasku narzędziowym Działanie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje folderu.

 3. W sekcji Opcje konfiguracji wybierz opcję Konfiguruj kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Przywróć domyślne.