2.5 Konfigurera Filr Desktop-konsolen

Du kan använda Filr Desktop-konsolen för att ställa in information som inloggningsinformation, plats för fillagring och om Filr automatiskt ska startas när datorn startar. Du kan också använda konsolen för att visa information om väntande synkroniseringsändringar, de senaste Filr-aktiviteterna och systemvarningar:

 1. Logga in på Filr Desktop-programmet.

  Information om hur du loggar in på Desktop-programmet finns i Logga in på Filr Desktop-programmet.

 2. Klicka på Filr-ikonen på menyraden och klicka sedan på Öppna Filr-konsolen.

 3. I Filr Desktop-konsolen kan du konfigurera följande:

  • Redigera inloggningsinformationen: På fliken Konto visas den inloggningsinformation som du angav vid den senaste inloggningen. Du kan redigera inloggningsinformationen efter behov. Mer information finns i Logga in på Filr Desktop-programmet.

  • Redigera allmän Filr-information: På fliken Allmänt kan du ange om du vill att Filr ska startas automatiskt när datorn startas.

  • Redigera lagringsplatsen: På fliken Lagringsutrymme kan du ange platsen för synkronisering av Filr-filer. Som standard synkroniseras Filr-filer till mappen /Users/användarnamn/Filr i filsystemet.

  Du kan även använda konsolen för att visa följande information:

  • Väntande synkroniseringsändringar: På fliken Väntande ändringar visas de synkroniseringsändringar som pågår.

  • Senaste aktiviteter På fliken Senaste aktivitet visas de aktiviteter som senast utförts.

  • Systemvarningar: På fliken Systemvarningar visas de varningar som skrivbordsprogrammet genererar.