2.4 Logga in på Filr Desktop-programmet

Beroende på om du loggar in på Filr för första gången, om du loggar in efter att skrivbordet konfigurerats eller om du loggar in som en annan användare granskar du följande avsnitt.

2.4.1 Logga in för första gången

När du har hämtat och installerat Filr Desktop-programmet uppmanas du att logga in på programmet. Mer information om att hämta och installera Filr Desktop-programmet finns i Hämta och installera Filr Desktop-programmet.

Logga in på Filr Desktop-programmet:

 1. I dialogrutan för inloggning till Micro Focus Filr anger du följande information:

  Användarnamn: Ange det Filr-användarnamn du använder för att logga in på Filr-webbplatsen.

  Lösenord: Ange det Filr-lösenord du använder för att logga in på Filr-webbplatsen.

  Kom ihåg lösenord: Markera det här alternativet om Filr-skrivbordsprogrammet ska komma ihåg lösenordet.

  Obs!Filr-administratören kan inaktivera det här alternativet.

  Server-URL: Ange URL för den Filr-webbplats där du vill synkronisera filer till datorn. Exempel: https://Filr.mittföretag.se:8443.

 2. Klicka på Logga in.

  Filr-skrivbordsprogrammet körs nu och Filr-ikonen visas på menyraden.

2.4.2 Logga in efter att skrivbordet har konfigurerats

För att logga in på Filr-programmet efter den första inloggningen klickar du på Filr-ikonen på menyraden. Klicka på Logga in.

2.4.3 Logga in som en annan användare

Om du vill logga in som en annan användare finns mer information i Ändra informationen om ditt Filr-konto.