1.0 Översikt

Med Micro Focus Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det lätt att samarbeta med andra genom att dela filer och mappar. En mer detaljerad översikt över Micro Focus Filr finns i Om Filr i Filr 3.4: handbok om användarbehörighet.

Förutom att du kan komma åt Filr från skrivbordet, kan du även komma åt det på följande sätt:

Du kan synkronisera Micro Focus Filr-filer med din dator och sedan ändra filerna direkt utan att gå till Filr-webbplatsen. Tillägg, ändringar och andra utförda åtgärder synkroniseras mellan Filr och datorn.

Din Filr-administratör måste aktivera det Filr-skrivbordsprogram som ska användas med Filr-webbplatsen innan det kan användas. Mer information finns i Desktop Access—Default Settings (Skrivbordsåtkomst – standardinställningar) i Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referensguide till administratörsgränssnittet).