4.1 Grunderna i synkronisering

4.1.1 När sker synkroniseringen?

Synkronisering från Filr-skrivbordsprogrammet till Filr-servern sker omedelbart när filen sparas och stängs. Synkronisering från Filr-servern till Filr-skrivbordsprogrammet sker med intervall som anges av Filr-administratören. Standardinställningen är var 15:e minut. Om servern blir otillgänglig försöker skrivbordsklienten kontakta servern en gång i minuten tills anslutningen återupprättas.

Om du inte vill vänta på den schemalagda synkroniseringen kan du göra en manuell synkronisering. Mer information finns i Synkronisera filer och mappar manuellt.

4.1.2 Vilka mappar synkroniseras?

Filerna synkroniseras till din arbetsstation när de finns på någon av följande platser:

Mina filer: Filer som ligger i området Mina filer på Filr-webbplatsen synkroniseras som standard till arbetsstationen. När du lägger till filer i mappen Mina filer från arbetsstationen (Användare/användarnamn/Filr/Mina filer) synkroniseras filerna automatiskt till Filr vid nästa synkronisering.

Delad med mig: Filer som ligger i området Delad med mig på Filr-webbplatsen synkroniseras som standard till arbetsstationen. Du kan redigera filer i området Delad med mig, och ändringarna synkroniseras till Filr om du har behörigheten Redaktör eller Deltagare. Du kan dock inte lägga till filer i roten i mappen Delad med mig från Filr-skrivbordsprogrammet på din arbetsstation (/Användare/användarnamn/Filr/Delad med mig). Om du gör det synkroniseras inte filerna till Filr. Du kan lägga till filer i mappar som har delats med dig, om du har behörigheten Deltagare i mappen.

Nätmappar: Filer som ligger i Nätmappar synkroniseras inte till arbetsstationen som standard.

Nätmappar är mappar och filer i företagsfilsystemet. Företagsfiler kan vara filer i din hemkatalog, filer på en mappad enhet eller filer på en fjärrserver. Med Filr får du sömlös åtkomst till filerna, oavsett var de finns. Vilka företagsfiler du har åtkomst till definieras av Filr-administratören.

Filer som ligger i rotmappen /Användare/användarnamn/Filr kan inte synkroniseras. Istället lägger du till filer i någon av de tillämpliga undermapparna (Mina filer eller Nätmappar).

4.1.3 Vilka åtgärder kan användas?

När du utför någon av följande åtgärder på mappar och dokument i Filr-mappen i filsystemet synkroniseras åtgärden mellan datorns filsystem och Filr-servern vid nästa synkronisering:

 • Skapa dokument och mappar

 • Kopiera dokument och mappar

 • Kommentera dokument

 • Ta bort dokument och mappar

  Dokument och mappar som du tar bort från Filr-skrivbordsprogrammet tas också bort från servern, under förutsättning att du har behörighet att ta bort dem. Detta gäller dock inte alltid när du tar bort dokument från området Delad med mig.

  Om du tar bort ett dokument eller en fil från området Delad med mig, och dokumentet eller mappen har delats direkt med dig, synkroniseras den inte längre till Filr-skrivbordsprogrammet, och dokumenten och mapparna blir kvar på servern.

  Om du tar bort ett dokument eller en mapp som finns i en undermapp till en mapp som har delats med dig, eller om dokumentet finns i en mapp som har delats med dig, tas dokumentet eller mappen bort, under förutsättning att du har behörighet att göra detta.

 • Ändra dokument

 • Flytta dokument och mappar

 • Byta namn på dokument och mappar

 • Dela dokument och mappar

4.1.4 Synkronisera filer och mappar manuellt

Om du inte vill vänta på den schemalagda synkroniseringen kan du göra en manuell synkronisering av filer och mappar mellan Filr och datorn. Filerna måste stängas innan de kan synkroniseras.

Så här synkroniserar du alla filer manuellt:

 1. Klicka på Filr-ikonen på menyraden och sedan på Synkronisera nu.

Så här synkroniserar du en enskild fil eller mapp manuellt:

 1. Navigera till den fil eller mapp du vill synkronisera.

 2. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på > Synkronisera nu.

4.1.5 Visa väntande synkroniseringsändringar

 1. Klicka på Filr-ikonen på menyraden och klicka sedan på Öppna Filr-konsolen.

 2. Klicka på Väntande ändringar.