6.5 Visa filer i skrivskyddat läge

I Filr är det enkelt att visa filer.

I följande avsnitt beskrivs hur du visar filer i en textredigerare eller i webbläsaren i HTML-format:

6.5.1 Visa en fil i en textredigerare

När du visar en fil som du inte har rättighet att ändra i en textredigerare, öppnas filen i skrivskyddat läge.

  1. Navigera till den fil du vill visa.

  2. Klicka på filens namn.

6.5.2 Visa filen i webbläsaren

Om du snabbt vill visa en fil kan du visa den i HTML-format i webbläsaren.

En del filtyper går inte att visa i HTML-format, till exempel PNG, JPG, GIF och PDF.

Följande filtyper kan visas i HTML-format: .123, .bmp, .db, .doc, .docx, .dotm, .drw, .dxf, .htm, .html, .lwp, .odf, .odg, .odp, .ods, .odt, .pct, .ppt, .pptx, .prz, .qpw, .rtf, .sdw, .shw, .swx, .tif, .txt, .vsd, .wpd, .xls, .xlsx, .sxi

Om filerna är för stora eller komplexa löper tidsgränsen för förfrågan ut efter 30 sekunder och filen visas inte.

Du kan visa endast själva filen eller både filen och dess metadata:

Visa filen

Så här visar du en fil i HTML-format:

  1. Navigera till den fil du vill visa.

  2. Klicka på listrutepilen bredvid den fil du vill visa och klicka på Visa HTML.

Visa filen och metadata

Du kan visa filen tillsammans med dess metadata i webbläsaren. När du visar filen kan du visa Delad med- och Delad av-information som rör filen samt kommentera filen.

  1. Navigera till den fil du vill visa.

  2. Klicka på listrutepilen bredvid den fil du vill visa och klicka sedan på Visa detaljer.