GroupWise 2012 och Skype

21 november 2011

Med hjälp av Skype kan du ringa röst- och videosamtal via webben. Du kan använda Skype med GroupWise för att ringa samtal, visa närvaro, skicka snabbmeddelanden och skicka textmeddelanden.

Skype måste vara installerat på din arbetsstation. Gå till webbplatsen för Skype om du vill installera Skype.

1.0 Krav

Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna använda Skype med GroupWise enligt beskrivningen i den här snabbintroduktionen:

1.1 Kontrollera att Skype körs på arbetsstationen

Gå till webbplatsen för Skype och hämta och installera Skype utan kostnad.

1.2 Aktivera Skype i GroupWise

Du måste aktivera Skype som standardleverantör för telefoni om du vill använda Skype med GroupWise.

 1. Klicka i GroupWise på Verktyg > Alternativ.

 2. Dubbelklicka på Arbetsinställningar och klicka sedan på fliken Standardåtgärder.

 3. Välj Skype i listrutan Standardleverantör för telefoni.

2.0 Konfigurera Skype så att det startas samtidigt med GroupWise

Du kan konfigurera Skype så att det startar när du öppnar GroupWise, oavsett om du använder en delad arbetsstation eller din egen.

 1. Klicka i GroupWise på Verktyg > Alternativ.

 2. Dubbelklicka på Arbetsinställningar och klicka på fliken Allmänt.

 3. Markera Starta Skype vid programstart.

  Med den här inställningen startas Skype när GroupWise startas och stängs när GroupWise stängs.

 4. Klicka på OK och sedan på Stäng.

3.0 Ringa ett samtal via Skype

I GroupWise används standardleverantören för telefoni för att ringa telefonsamtal. Skype måste konfigureras som standardleverantör för telefoni om samtalet ska ringas via Skype.

Information om hur du konfigurerar Skype som standardleverantör för telefoni finns i Aktivera Skype i GroupWise.

Du kan ringa ett telefonsamtal i GroupWise på flera sätt:

3.1 Ringa ett samtal från ett meddelande

När ett GroupWise-meddelande innehåller ett telefonnummer visas numret som en hyperlänk.

Så här ringer du ett samtal direkt från ett meddelande i GroupWise:

 1. Klicka på det länkade telefonnumret i meddelandet.

3.2 Ringa ett samtal från vyn Kontakter

 1. Klicka på kontaktmappen med kontakten som du vill ringa upp.

 2. Klicka på det länkade telefonnumret för kontakten som du vill ringa upp.

3.3 Ringa ett samtal när du visar en kontakt

 1. Klicka på kontaktmappen med kontakten som du vill ringa upp.

 2. Högerklicka på namnet på en kontakt och klicka på Information.

 3. Klicka på pilen bredvid Ring upp i verktygsfältet och klicka sedan på numret som du vill ringa upp.

4.0 Ringa ett videosamtal via Skype

Om du ska ringa videosamtal enligt beskrivningen i det här avsnittet måste du ha en webbkamera installerad på din arbetsstation, och den person som du ringer upp måste också ha en webbkamera.

 1. Klicka på Närvaro-ikonen bredvid namnet på den användare som du vill ringa ett videosamtal till.

  Om du ringer upp en kontakt som du har skapat (alltså en kontakt som inte finns i systemadressboken för GroupWise), visas nedtonade Närvaro-ikoner i kontaktmapparna, t ex mappen Favoritadresser. Klicka på en nedtonad Närvaro-ikon om du vill skicka SMS-textmeddelanden till en personlig kontakt.

  Om du skickar textmeddelanden till en annan GroupWise-användare i organisationen, visas Närvaro-ikoner i e-postmeddelanden när Novell Messenger också körs på din arbetsstation. Mer information finns i Snabbintroduktion för GroupWise 2012 och Messenger 2.2.

 2. Klicka på Videosamtal.

5.0 Skicka ett SMS-textmeddelande

Så här skickar du ett SMS-textmeddelande via Skype:

 1. Klicka på Närvaro-ikonen bredvid namnet på den användare som du vill skicka ett textmeddelande till.

  Om du skickar ett textmeddelande till en kontakt som du har skapat (alltså en kontakt som inte finns i systemadressboken för GroupWise), visas nedtonade Närvaro-ikoner i kontaktmapparna, t ex mappen Favoritadresser. Klicka på en nedtonad Närvaro-ikon om du vill skicka SMS-textmeddelanden till en personlig kontakt.

  Om du skickar textmeddelanden till en annan GroupWise-användare i organisationen, visas Närvaro-ikoner i e-postmeddelanden när Novell Messenger också körs på din arbetsstation. Mer information finns i Snabbintroduktion för GroupWise 2012 och Messenger 2.2.

 2. Klicka på SMS, klicka på användarens namn och klicka sedan på telefonnumret med Skype-logotypen intill.

 3. Skriv det meddelande som du vill skicka och klicka sedan på Skicka.

Du kan också skicka ett textmeddelande med de inbyggda GroupWise-funktionerna, enligt beskrivningen i Skicka ett SMS-textmeddelande i Telefonsamtal och textmeddelanden i Användarhandbok för GroupWise 2012-klienten för Windows.

6.0 Inleda en snabbmeddelandekonversation

Du kan använda Skype för att inleda en snabbmeddelandekonversation från GroupWise.

Du kan endast använda snabbmeddelanden för att kontakta användare om de finns i din Skype-kontaktlista. Om de inte gör det måste du konfigurera Skype för att tillåta snabbmeddelanden från alla.

 1. Klicka på Närvaro-ikonen bredvid namnet på den användare som du vill kontakta

 2. Klicka på Snabbmeddelande.

7.0 Visa närvaroinformation

När kraven som beskrivs i Krav är uppfyllda visas Skype-närvaroinformation automatiskt i GroupWise.

Närvaro-ikonen är antingen aktiverad (i färg) eller inaktiverad (grå). Inaktiverad innebär att användaren inte är närvarande. Aktiverad innebär att användaren är närvarande.

8.0 Juridisk information:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.