Användarhandbok för Novell Customer Center

Den här handboken innehåller en introduktion till huvudfunktionerna i Novell Customer Center och information om hur du konfigurerar det så att det uppfyller dina personliga behov och önskemål.

Handboken är indelad i följande avsnitt:

Målgrupp

Handboken är avsedd för personer som ansvarar för inköp och underhåll av Novells produkter inom en organisation.

Feedback

Vi vill ta del av dina kommentarer och förslag rörande den här handboken och övrig dokumentation som medföljer produkten. Använd funktionen för användarkommentarer som finns längst ned på varje sida i onlinedokumentationen, eller besök www.novell.com/documentation/feedback.html och lämna dina kommentarer där.

Dokumentationsuppdateringar

Den senaste versionen av den här dokumentationen finns på Novells dokumentationswebbplats .

Dokumentationskonventioner

I Novells dokumentation används en större än-symbol (>) för att åtskilja separata åtgärder inom ett steg och delarna i en korsreferenssökväg.

En varumärkessymbol (®, â„¢, etc.) betecknar ett varumärke som tillhör Novell. En asterisk (*) betecknar ett varumärke som tillhör en tredje part.