Novell Filr 1.1 webbapplikation – snabbstart

Juli 2014

Det här dokumentet hjälper dig att bekanta dig med Novell Filr och att snabbt förstå de viktigaste begreppen och uppgifterna.

1.0 Om Novell Filr

Med Novell Filr kan du arbeta med filer på viktiga sätt:

 • Få åtkomst: Du har åtkomst till filerna på flera sätt, till exempel från en webbläsare, från skrivbordet eller från en mobil enhet.

 • Dela: Dela filer med dina kolleger och ge dem specifika behörigheter till filerna. Du kan till exempel dela en fil och ge användare A skrivskyddad åtkomst, och sedan dela samma fil igen med användare B som får redigeringsåtkomst.

  Du kan enkelt se vad som har delats med dig och vad du har delat med andra.

 • Samarbeta: Skriv kommentarer om en fil. Alla användare med åtkomst kan se dina kommentarer och skriva egna.

Med Filr kan du få åtkomst till, dela och samarbeta i två huvudsakliga typer av filer:

1.1 Filer i Nätmappar

Med Novell Filr får du enkel åtkomst till mappar och filer i företagsfilsystemet. Företagsfiler kan vara filer i din hemkatalog, filer på en mappad enhet eller filer på en fjärrserver. Med Filr får du sömlös åtkomst till filerna, oavsett var de finns. Vilka företagsfiler du har åtkomst till definieras av Filr-administratören.

I Filr får du åtkomst till företagsfilerna genom att klicka på Nätmappar i namnlisten. Filer i hemkatalogen kan du komma åt genom att klicka på Mina filer.

1.2 Mina filer

Området Mina filer kan innehålla filer från det personliga lagringsutrymmet (filer som du överför direkt till Filr-webbplatsen) och filer från hemkatalogen. Filr-administratören bestämmer vilka funktioner som ska vara tillgängliga för dig i området Mina filer.

Du kan överföra filer direkt till Filr-webbplatsen för personligt bruk eller för att underlätta samarbete. Du kan skapa mappar att ordna filerna i.

Filer och mappar som finns i området Mina filer är som standard endast synliga för dig. Du kan göra filer och mappar tillgängliga för andra genom att dela dem.

Till skillnad från filer i området Nätmappar finns inte filerna i det personliga lagringsutrymmet på någon extern server, utan på själva Filr-servern.

Filerna i hemkatalogen finns däremot på en extern server.

Beroende på vilka inställningar Filr-administratören har angett får du åtkomst till båda typerna av filer genom att klicka på Mina filer i namnlisten.

2.0 Öppna Novell Filr

Det finns tre enkla sätt att öppna Novell Filr:

2.1 Öppna Novell Filr från en webbläsare

I Novell Filr 1.0 webbapplikation – användarhandbok beskrivs hur du öppnar Filr från en webbläsare.

2.2 Öppna Novell Filr från filsystemet

Du kan öppna Novell Filr direkt från datorns filsystem (Windows och Mac).

Mer information finns i Novell Filr skrivbordsprogram för Windows – snabbstart och Novell Filr skrivbordsprogram för Mac – snabbstart.

2.3 Öppna Novell Filr från en mobil enhet

Det finns iOS-, Android- och Windows Phone-mobilappar som används för åtkomst till Filr-webbplatsen.

Mer information finns i Novell Filr 1.1 mobilapp – snabbstart.

Gränssnitt för mobiltelefoner

Nedan visas Filr på en iOS-enhet. Utseende och känsla skiljer sig åt på Android- och Windows-enheter.

Gränssnitt för surfplattor

Nedan visas Filr på en iOS-enhet. Utseende och känsla skiljer sig åt på Android- och Windows-enheter.

3.0 Öppna Novell Filr från en webbläsare

Förutom att starta Novell Filr från en webbläsare som beskrivs i det här avsnittet kan du även öppna Filr från skrivbordet eller från en mobil enhet enligt instruktionerna i Öppna Novell Filr från filsystemet och Öppna Novell Filr från en mobil enhet.

Så här startar du Novell Filr från en webbläsare:

 1. Starta en webbläsare (t ex Mozilla Firefox eller Internet Explorer).

 2. Gå till URL:en för företagets Novell Filr-webbplats.

 3. (Villkorligt) Om gäståtkomst har aktiverats på Filr-webbplatsen kan du klicka på Logga in som gäst i inloggningsdialogrutan. Då loggas du in på Filr-webbplatsen som gästanvändare. (Endast objekt som har delats offentligt är tillgängliga för gästanvändare.)

 4. (Valfritt) Välj Använd OpenID-autentisering om du inte har ett Filr-konto och vill logga in med hjälp av ditt Google- eller Yahoo-konto (då utnyttjas OpenID-autentisering).

  Om du vill använda det här alternativet måste du använda antingen ett Google- eller ett Yahoo-konto.

  Den här funktionen måste aktiveras av Filr-administratören. På vissa Filr-webbplatser tillåts inte autentisering via OpenID.

 5. Ange ditt Filr-användarnamn i fältet Användar-ID.

 6. Ange ditt Filr-lösenord i fältet Lösenord.

  Kontakta Filr-administratören om du inte känner till ditt användarnamn och lösenord för Filr.

  Knappen Har du glömt lösenordet? kan endast användas om du är en extern användare (om du har fått en inbjudan till Filr-webbplatsen via e-post). Om det här är ditt företags Filr-webbplats är du troligtvis en intern användare, och då kan du inte ändra lösenord med hjälp av den här funktionen.

 7. Klicka på Logga in.

4.0 Bekanta dig med webbgränssnittet för Novell Filr och dess funktioner

När du startar Novell Filr i en webbläsare visas sidan Mina filer. Du kan hantera alla filer du har skapat från den här sidan.

4.1 Så här fungerar namnlisten

Namnlisten innehåller följande funktioner:

Användarlista: Klicka på ikonen Användarlista om du vill visa en lista över alla användare i systemet.

Nyheter: Klicka på ikonen Nyheter om du vill se en uppdaterad vy över de senaste ändringarna på Filr-webbplatsen.

Använd det här området om du vill se de senaste ändringarna i dokument som du har åtkomst till. Nya filer och ändrade filer visas här tillsammans med information om vilka användare som ändrade filerna.

Mina filer: Hantera alla filer du har skapat.

Delad med mig: Visa alla filer som andra har delat med dig.

Delad av mig: Hantera alla filer du har delat med andra.

Använd det här området när du vill hantera vilka behörigheter andra användare har till de filer du har delat med dem. Du kan återkalla behörigheter, tilldela ytterligare behörigheter och så vidare.

Nätmappar: Visa alla filer och mappar som du har åtkomst till i företagsfilsystemet.

Allmän: Visa alla filer och mappar som har delats med allmänheten. Området är endast tillgängligt om delning med allmänheten har aktiverats för Filr-webbplatsen.

Namnlänk: Klicka på ditt länkade namn i det övre högra hörnet på en Filr-sida så visas följande alternativ:

 • Datakvotsinformation: (Villkorligt) Din aktuella datakvot och hur stor del av kvoten du har använt visas.

  Om det här alternativet inte visas har Filr-administratören inte angett någon datakvot.

 • Visa profil: Visar din Filr-profil.

 • Personliga inställningar: Visar dina personliga inställningar. Du kan konfigurera följande personliga inställningar:

 • Hjälp: Visar Novell Filr webbapplikation – användarhandbok.

 • Hämta Filr-skrivbordsprogrammet: (Villkorligt) Visar sidan för hämtning av Filr-skrivbordsprogrammet.

  Om det här alternativet inte är tillgängligt har inte Filr-administratören aktiverat det.

 • Logga ut: Du loggas ut från Filr-webbplatsen.

Sökfält: En global sökning där du söker igenom allt innehåll på Filr-webbplatsen, även filmetadata och innehåll i filer.

4.2 Så här fungerar innehållsområdet

I innehållsområdet i Filr visas den mesta informationen.

5.0 Ändra din profil

Du kanske behöver uppdatera din profil manuellt för att viktiga kontaktuppgifter ska visas, till exempel e-postadress, telefonnummer och en bild.

 1. Klicka på ditt länkade namn i det övre högra hörnet på en Filr-sida.

 2. Klicka på Visa profil.

 3. Klicka på Redigera, gör nödvändiga ändringar och klicka sedan på OK.

  Följande fält är tillgängliga:

  • Användar-ID

  • Lösenord

   Den här informationen kanske inte du kan ändra om din information synkroniseras från företagskatalogen.

  • Förnamn

  • Efternamn

  • Bild

   När du uppdaterar din profilbild kan det ta upp till en timme innan den nya bilden visas i Filr-mobilappen.

  • Tidszon

   Ändra inte den här inställningen. Den åsidosätts av tidszonsinställningen i läsaren varje gång du startar Filr.

  • Språk

   Med det här alternativet ändrar du språket som Filr visas på när du öppnar Filr på webben.

  • Befattning

  • Om mig

  • E-post

  • Telefon

   Om du har angett ett telefonnummer i profilen kan du välja om du vill att aviseringarna i filprenumerationer ska skickas till dig som SMS.

  • E-postadress för SMS

  Om du inte kan redigera fälten beror det troligtvis på att de synkroniseras från företagskatalogen.

6.0 Juridisk information

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.