Novell Teaming 2.1

16 februari 2010

1.0 Produktöversikt

I Novell® Teaming 2.1 har vi gjort flera förbättringar för användare och administratörer jämfört med Teaming 2.0:

Användare

 • Förbättringar i redigeraren för landningssidor: Den nya användarvänliga redigeraren för landningssidor har behållare (listor i layouter med en kolumn och tabeller i layouter med flera kolumner) som du kan dra och släppa mappar, mapposter, grafik och så vidare i. När du har skapat den första versionen av en landningssida är det lätt att ändra utseende på den.

 • Teaming-flödet: Det nya Teaming-flödet visas i ett litet fönster och listar inlägg allteftersom de publiceras på Teaming-webbplatsen. Du kan visa fyra typer av inlägg: inlägg från hela webbplatsen, från ditt team, från platser du följer och från mikrobloggar.

 • YouTube-funktioner: Du kan visa YouTube-filmer* i alla poster, mappar och arbetsytor på Teaming-webbplatsen.

 • Åtkomst till Teaming-webbplatsen från mobila enheter: Användare kan gå in på Teaming-webbplatsen från sina mobila enheter. Där kan de kan göra enkla sökningar efter personer och platser. De kan använda sparade sökningar (även om det inte går att definiera nya sparade sökningar på mobila enheter). Både Mina team, Mina favoriter, nyheter, bloggar, wikier, diskussioner, kalendrar och uppgifter kan visas på mobila enheter, och arbetsflödeslägen kan ändras.

 • Ångra borttagning av arbetsytor och mappar: Användare kan ångra borttagning av arbetsytor, mappar och mapposter. I huvudsidfältet och på huvudmenyraden finns en papperskorgsikon som visar alla borttagna objekt inom den valda arbetsytan eller mappen. På så sätt kan du som användare välja vad du vill återställa. Användare ser endast objekt som de har behörighet att se och kan endast ångra borttagning av objekt som de har behörighet att ångra borttagning av. Borttagna objekt räknas med i datakvoter tills de raderas. Användarna kan använda Avancerad sökning för att hitta och se över vilka borttagna objekt de måste ta bort för att hålla sig inom sina datakvoter.

 • Förbättringar i kalendern: Du kan visa alla händelser i en kalendermapp som tillhör mappens ägare oavsett vilken arbetsyta på Teaming-webbplatsen som händelsen faktiskt har lagts till på.

 • Förbättringar för uppgifter: Du kan visa alla uppgifter i en uppgiftsmapp som är tilldelade mappens ägare oavsett vilken arbetsyta på Teaming-webbplatsen som uppgiften faktiskt har lagts till på.

Administratörer

 • Datakvoter för användare/poster: Teaming-administratören kan ange en storleksgräns för varje Teaming-användares samlade bilagor och versioner i alla mapposter. Användare som når en viss gräns (en viss procent av datakvoten för mapposten) får en varning. När en användare väl uppnår datakvoten för mapposten kan han eller hon inte skapa fler bilagor eller versioner i den mapposten förrän han eller hon frigör utrymme genom att ta bort bilagor eller versioner i mapposten. Administratörer kan tilldela datakvoter på användarnivå eller använda grupper för att enkelt tilldela samma datakvot till flera användare.

 • Administrativ radering av borttagna objekt på arbetsytor och mappar: Eftersom borttagna objekt räknas med i användarnas datakvoter kan Teaming-administratören välja att radera borttagna objekt var de vill på Teaming-webbplatsen för att frigöra utrymme.

 • Exportera och importera arbetsytor och mappar: Teaming-administratören kan exportera arbetsytor, mappar och mapposter, och sedan importera dem till ett annat Teaming-system. Exporten omfattar allt innehåll som är kopplat till den exporterade arbetsytan, mappen eller mapposten, inklusive användare, grupper, teammedlemmar, roller, anpassade formulär, landningssidor, arbetsflöden, anpassade JSP-filer och enkla webbadresser. Vid importen stäms importerade data av mot befintliga data på målwebbplatsen.

 • Hantera programvarutillägg: Administratören kan distribuera tillägg till Teaming-programmet utan att redigera egenskapsfilen (ssf-ext.properties) manuellt när han eller hon är inloggad på Teaming-webbplatsen. Befintliga tillägg visas på den nya sidan Hantera tillägg på Teaming-webbplatsen, där de också kan tas bort.

2.0 Systemkrav för Teaming

Systemkraven anges i Installationshandboken för Teaming 2.1 som finns på webbplatsen med dokumentation för Novell Teaming 2.1.

3.0 Installationsinstruktioner för Linux

 1. Kontrollera att den Linux*-server där du tänker installera Novell Teaming uppfyller systemkraven.

 2. Om en webbserver körs på Teaming-servern stoppar du den. Helst ska den också inaktiveras.

 3. Skapa eller välj en Linux-användare och Linux-grupp som inte har rotstatus och som du vill ska äga Teaming-katalogerna och Teaming-filerna samt köra Teaming-programmet.

 4. Gå till roten i ett terminalfönster genom att ange su - och rotlösenordet.

 5. Gå till katalogen där du har sparat och packat upp Teaming-programmet och starta installationsprogrammet genom att ange följande kommando:

  ./installer-teaming.linux

Fullständiga installationsinstruktioner finns i Installationshandboken för Teaming 2.1 som du hittar på webbplatsen med dokumentation för Novell Teaming 2.1.

4.0 Installationsinstruktioner för Windows

 1. Kontrollera att den Windows-server* där du tänker installera Novell Teaming uppfyller systemkraven.

 2. Logga in på Windows-servern som en användare med administratörsbehörighet.

 3. Om en webbserver körs på Teaming-servern stoppar du den. Helst ska den också inaktiveras.

 4. Bläddra till katalogen där du sparat och packat upp Teaming-programmet i Windows Explorer och starta Teaming-installationsprogrammet genom att dubbelklicka på filen installer-teaming.exe.

Fullständiga installationsinstruktioner finns i Installationshandboken för Teaming 2.1 som du hittar på webbplatsen med dokumentation för Novell Teaming 2.1.

5.0 Installationsproblem

5.1 Teckenbegränsning i användarnamn och lösenord

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i användarnamn och lösenord för Novell Teaming. Detta gäller även användarnamn och lösenord som synkroniseras från en LDAP-katalog till Teaming.

Den här begränsningen beror på Spring Security. Spring Security har öppen källkod och används i Teaming tillsammans med andra autentiseringsmetoder (både grundläggande och formulärbaserade) som används i enkelinloggningsprodukter som Novell Authentication Manager, Web services och WebDAV. Det är endast ASCII-tecken som kan tolkas korrekt i alla kombinationer.

5.2 Teckenbegränsningar i användarnamn för LDAP-synkronisering och LDAP-inloggning

LDAP-användarnamn som innehåller specialtecken ( / \ * ? " < > : | ) kan inte användas som Novell Teaming-användarnamn. Om en LDAP-katalog har användarnamn med dessa tecken synkroniseras de till Teaming-webbplatsen, men användarna kan inte logga in.

Anledningen till att dessa tecken inte kan användas är att Teaming-användarnamnet används som titel på användarens arbetsyta och titeln ingår i den hierarkiska sökvägen till arbetsytan. Det går inte att använda dessa tecken i Linux- och Windows-sökvägar.

5.3 Teckenbegränsningar i namnet på installationskatalogen för programmet

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i namnet på installationskatalogen för Novell Teaming-filen. Standardplats för Teaming-programmet:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program\Novell\Teaming

5.4 Teckenbegränsningar i katalognamn för programmets filarkiv

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i katalognamn som ingår i sökvägen till Novell Teaming-filarkivet. Standardplatsen för filarkivets rotkatalog är:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

Oracles Outside In-visare, som används för att återge olika filtyper i HTML så att de kan visas och indexeras på Teaming-webbplatsen, kan inte hantera katalognamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte.

5.5 Standarddatabasnamn

När du låter Novell Teaming-installationsprogrammet skapa Teaming-databasen får databasen namnet sitescape. Detta databasnamn är för tillfället hårdkodat i de skript som används av installationsprogrammet när databasen skapas. Namnet härstammar från namnet på det företag som tidigare ägde Teaming-programmet.

Om du vill kalla Teaming-databasen för något annat kan du redigera skriptet som används för att skapa databasen och sedan köra skriptet manuellt innan du startar Teaming-installationsprogrammet. Om du gör det måste du även uppdatera JDBC-webbadressen* när du kör Teaming-installationsprogrammet.

VIKTIGT:Vi rekommenderar inte att du ändrar Teaming-databasnamnet.

5.6 Begränsningar för appletstöd

Det finns inget stöd för appletar i följande miljöer:

 • Safari på Mac*

 • 64-bitars Firefox på ett system med Java* Runtime Environment (JRE*) tidigare än 1.6.0_12

  På ett 64-bitars operativsystem fungerar appletar om systemet uppdateras till JRE 1.6.0.12 eller senare.

Om det inte finns stöd för appletar går det till exempel inte att dra och släppa flera filer från skrivbordet, klistra in filer från skrivbordet eller att redigera på plats, och grafikvisningen i arbetsflödesredigeraren fungerar inte.

5.7 Funktionen Redigera på plats för Mac-användare

På Mac-datorer söker Teaming efter OpenOffice.org* i följande katalog:

/Applications/OpenOffice.org.app

Om ni har en annan standardplats för OpenOffice.org på ditt företag kan du konfigurera om Teaming så att programmet söker där i stället.

 1. Ändra till följande katalog:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Öppna filen ssf.properties i en textredigerare.

 3. Leta upp det avsnitt med rader som börjar med:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Kopiera raderna.

 5. Öppna filen ssf-ext.properties, som finns i samma katalog som ssf.properties.

 6. Klistra in raderna längst ned i ssf-ext.properties.

 7. Ändra platsen för OpenOffice.org så att den motsvarar platsen där ditt företag har programmet.

 8. Spara och stäng filen ssf-ext.properties.

 9. Stäng filen ssf.properties utan att spara den.

 10. Stäng av och starta om Teaming så att den nya platsen börjar gälla på Teaming-webbplatsen.

5.8 NFS

NFS-monteringar* kan användas för att placera Teaming-filarkivet på en annan server än Teaming. Det går däremot inte att använda NFS-monteringar för att placera Lucene-indexet* på en annan server än Lucene Index Server.

5.9 Brandväggsproblem i Windows Server 2008

I Windows Server* 2008 R2 är brandväggen aktiverad som standard och portarna 80 och 443 är spärrade. Eftersom dessa portar används av Teaming måste programmet tillåtas i Windows Server.

Så här förbereder du en Windows Server 2008-dator för Teaming:

 1. Dubbelklicka på Windows-brandväggen på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Tillåt ett program i Windows-brandväggen.

 3. Öppna portarna som används av Teaming:

  1. Klicka på Lägg till port.

  2. Gå till fältet Namn och ange ett beskrivande namn för HTTP-porten som Teaming använder för osäkra anslutningar.

  3. Skriv 80 i fältet Port.

  4. Klicka på OK.

  5. Upprepa Steg 3.a till Steg 3.d för den säkra HTTP-porten 443.

 4. När du har definierat de två portarna klickar du på OK i dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen så att Teaming tillåts kommunicera genom brandväggen via dessa portar.

5.10 JDK måste användas för SSL-anslutningar till WebDAV-servrar

Om du vill använda en SSL-anslutning mellan Novell Teaming-webbplatsen och en WebDAV-server, och WebDAV-servern har ett självsignerat certifikat i stället för ett certifikat från en certifikatutfärdare, måste du använda Sun* JDK*. Den befintliga Teaming-funktionen för hantering av självsignerade certifikat är inte kompatibel med hur IBM* JDK hanterar självsignerade certifikat.

5.11 Uppdaterat Visual C++ Redistributable Package för Windows

Novell Teaming använder Oracle Outside In 8.3.0-visarteknik för visning av dokument och bilder på Teaming-webbplatsen och för indexering av dokument. I denna visarteknik används Support Pack 1 från Microsoft* Visual C++ 2005 Redistributable Package. Om den Windows-server där du installerat Teaming inte redan har den senaste versionen av Visual C++ Redistributable Package installerat, måste du installera den innan Teaming-webbplatsen kan fungera som den ska. Den version av Visual C++ Redistributable Package som krävs finns tillgänglig från:

Mer information finns i New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (dokument-ID 468895.1) på webbplatsen för Oracle Support. Du måste logga in på webbplatsen för Oracle Support innan du kan visa supportdokumentet.

5.12 Kompatibilitet med Access Manager

Du måste ha Access Manager 3.1 SP1 IR1 för att kunna använda Novell Teaming 2.1 med Novell Access Manager. Access Manager 3.1 SP1 IR1 finns på webbplatsen Novell Downloads.

6.0 Problem med uppdateringen från Teaming 2.0 till 2.1

6.1 Teman försvinner vid uppdateringen

När du uppdaterar från Teaming 2.0 till 2.1 behålls inte anpassade teman automatiskt. Däremot säkerhetskopieras den tidigare versionen av Teaming till /opt/novell/teaming/teaming-backup vid uppdateringen så att du kan återställa de anpassade filerna.

7.0 Problem med uppdateringar från Teaming 1.0 till 2.1

7.1 Standardzonnamn

Zoner är en ny funktion i Novell Teaming 2.x. Grunden för zoner lades dock redan i Teaming 1.0. Det ursprungliga namnet på standardzonen var liferay.com i Teaming 1.0, fast detta inte visades i Teaming 1.0-gränssnittet. När Liferay togs bort för Teaming 1.0 blev namnet på standardzonen för nya Teaming 2.1-installationer kablink.

Om du har en Teaming 1.0-webbplats eller om du använt Teaming 2.0-betaversionerna, visar din befintliga webbplats liferay.com som namn på standardzonen när du installerar Teaming 2.1. Det går inte att ändra det ursprungliga zonnamnet för en Teaming-webbplats.

7.2 Inloggning med e-postadress

Det gick att konfigurera Novell Teaming 1.0 så att användare kunde logga in med sina e-postadresser. Efter uppdatering till Teaming 2.0 måste de använda sina användarnamn i stället för sina fullständiga e-postadresser för att logga in på Teaming-webbplatsen.

7.3 Visningsproblem som kan uppstå efter en programuppdatering

När du har uppdaterat en Novell Teaming-webbplats från version 1.0 till version 2.1 kanske inte Teaming-sidor som inte visas som förväntat. Det kan till exempel uppstå problem vid visning av kalendermappen. Teaming-användare kan lösa visningsproblemen genom att rensa webbläsarens cacheminne.

7.4 Reparation av posttyper för importerade filer

Om du har en Novell Teaming 1.0-webbplats eller någon av Teaming 2.0-betaversionerna, och använder funktionen Lägg till filer till mapp för att dra och släppa en katalog med filer till en Teaming-mapp, får filerna automatiskt posttypen Diskussion, även om Teaming-mappen inte var en diskussionsmapp. Om katalogen innehöll underkataloger med filer skapades dessutom dessa underkataloger som Teaming-diskussionsmappar. Om du vill ändra posttyp och mapptyp till att matcha Teaming-mapptypen på den översta nivån, kan du aktivera funktionen Använd rekursivt på sidan Konfigurera standardvärden för Teaming-mappen på den högsta nivån genom att redigera Teaming ssf-ext.properties-filen.

Så här aktiverar du funktionen Använd rekursivt:

 1. Ändra till den katalog på Teaming-servern där filen ssf-ext.properties finns.

  Filens standardplats varierar enligt plattform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/
                                      ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                      ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Skapa en säkerhetskopia av filen ssf-ext.properties.

 3. Öppna filen ssf-ext.properties i en textredigerare och bläddra till slutet av filen.

 4. Lägg till följande rad:

  ssf.allowFolderDefinitionFixups=true
  
 5. Spara filen ssf-ext.properties och avsluta textredigeraren.

 6. Starta om Teaming så att förändringen börjar gälla.

 7. Om du vill ändra post- eller mapptyperna för importerade filer följer du anvisningarna i "Recursively Applying Definition Settings" i avsnittet "Managing Folders" i handboken för avancerade Novell Teaming 2.1-användare.

7.5 Ägare av Teaming-filarkivets katalogstruktur

Om du körde Novell Teaming 1.0 som rotanvändare och vill köra Novell Teaming 2.1 som icke-rotanvändare (rekommenderas) i Linux, måste du ändra ägare och grupp för Teaming 1.0-filkatalogen innan du genomför uppdateringen. Du kan skapa en ny Linux-användare särskilt för att köra Teaming (till exempel en teamingadmin-användare och en teamingadmin-grupp), eller så kan du använda en befintlig Linux-användare (till exempel Apache wwwrun-användaren och www-gruppen).

 1. Stoppa Teaming 1.0.

 2. Ändra till Teaming 1.0-datakatalogen.

  Standardplatsen är:

  /icecore/teamingdata

 3. Utför följande kommandon som rot:

  chown -R username *
  chgrp -R group_name *
  
 4. Kör Teaming 2.1-installationsprogrammet som rot när du vill göra uppdateringen från Teaming 1.0 till Teaming 2.1.

 5. Som användarnamn för Novell Teaming-sidan anger du det användarnamn och gruppnamn som du använde i Steg 3.

  Skriptet /etc/init.d/teaming uppdateras så att Teaming startas som den angivna Teaming-administratören.

 6. Kör skriptet /etc/init.d/teaming när installationen är klar för att starta Teaming som administratören.

7.6 Speglade SharePoint-mappar

I Novell Teaming 1.0 kunde du med hjälp av Teaming-installationsprogrammet skapa speglade mappar av typen SharePoint. Internt hade de speglade SharePoint-mapparna* samma funktion som speglade WebDAV-mappar. Speglade SharePoint-mappar fungerade inte med autentisering via Windows NT* LAN Manager (NTLM).

I Teaming 2.1 innehåller installationsprogrammet inte längre SharePoint-alternativet för speglade mappar. Befintliga speglade SharePoint-mappar fortsätter att fungera som vanligt i Teaming 2.1.

8.0 Teaming-problem

8.1 LDAP-synkroniseringsproblem

Om du skapar Novell Teaming-användare genom att importera användare från en LDAP-katalog, och om alla användare i LDAP-katalogen inte visas i Teaming, kan du stöta på följande problem:

 • LDAP-katalogen kanske inte använder ett konsekvent användarattribut (endast uid eller endast cn). Upprepa LDAP-synkroniseringen med det andra användarattributet. Övriga användare bör nu visas i Teaming.

 • Om du har valt cn, har konfigurerat flera kontexter för att söka efter användare och har flera användare med samma användarnamn, synkroniseras endast den första förekomsten av dubblettanvändarnamnet i Teaming.

8.2 Skapa användarkonton

Som standard kan alla Teaming-användare skapa nya Teaming-konton för andra användare genom att klicka på Lägg till användare på sidan Personliga arbetsytor. Om du vill att endast Teaming-administratören ska kunna skapa konton följer du anvisningarna i "Preventing Users from Creating User Accounts" i avsnittet "Basic Installation" i Installationshandboken för Teaming 2.1 som finns på webbplatsen med dokumentation för Novell Teaming 2.1.

8.3 Inloggning/utloggning krävs för att ändra lösenord

Om du ändrar lösenordet måste du kanske logga in och sedan logga ut igen för att WebDAV-åtkomsten ska fungera ordentligt.

8.4 Kopieringsbegränsning för arbetsyta

När du kopierar en arbetsyta överförs det anpassade formuläret och arbetsflödesdefinitionerna i arbetsytan inte till kopian av arbetsytan. Du kan kringgå den här begränsningen genom att flytta definitionerna till en högre nivå i arbetsyteträdet.

 1. Navigera till mappen i den ursprungliga arbetsytan där definitionerna finns.

 2. Klicka på Hantera > Formulär- och vydesigners i arbetsytans verktygsfält.

 3. Expandera trädet Formulär- och vydesigners och klicka sedan på den definition du vill flytta.

 4. Klicka på Flytta den här definitionen i rutan Definitionsegenskaper för att visa arbetsytan och mappträdet för Teaming-webbplatsen. Expandera sedan trädet efter behov så att en lämplig destination för definitionen visas.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig i kopian av den ursprungliga arbetsytan flyttar du definitionen till en plats i trädet som ligger över både den ursprungliga arbetsytan och kopian av arbetsytan.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig globalt på Teaming-webbplatsen flyttar du den till roten av arbetsytan och mappträdet.

 5. Flytta definitionen genom att välja destination och klicka på OK.

 6. Klicka på Stäng två gånger när du vill återgå till Teaming-huvudsidan.

 7. Kontrollera att definitionen nu finns tillgänglig i kopian av arbetsytan.

 8. Upprepa den här metoden för varje definition som ska finnas tillgänglig i den kopierade arbetsytan.

8.5 Export- och importbegränsningar

Om du exporterar en arbetsyta eller mapp som innehåller länkar till externa arbetsytor, mappar eller poster exporteras inte de måldata som de externa länkarna pekar på tillsammans med arbetsytan eller mappen. Referensen till det externa målet exporteras, men externa data exporteras inte eftersom de sannolikt inte skulle få plats i hierarkin på importplatsen.

8.6 Problem med filborttagning i MySQL

Om du använder MySQL kan du stöta på följande problem när du överför filer och sedan tar bort dem.

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Detta beror på ett fel i MySQL. Du löser problemet genom att uppdatera till MySQL 5.1.40.

8.7 Lösenordsskyddade filer

Filer som har gjorts lösenordsskyddade i programmet som de skapades i kan inte visas på Novell Teaming-webbplatsen. Detta är avsiktligt.

8.8 Begränsning av speglad mappstruktur

Du kan inte använda funktionen Flytta den här mappen i Novell Teaming för att flytta en speglad filmapp inuti en annan speglad filmapp.

8.9 Begränsning av versioner för speglad mappstruktur

Om du redigerar en fil i en speglad mapp och sedan kontrollerar versionshistoriken visas endast den senaste versionen av filen, och det är bara den senaste versionen av filen som kan redigeras från den speglade platsen. Detta fungerar som det är tänkt. Olika dokumentversioner finns för tillfället inte tillgängligt i speglade mappar.

8.10 Licensrapportproblem

Du visar den aktuella Novell Teaming-licensanvändningen genom att klicka på Hantera > Webbplatsadministration > Rapporter > Licensrapport. Licensrapporten räknar för tillfället två interna, lokala användare (_emailPostingAgent och _jobProcessingAgent) som LDAP-användare. Dessa interna användare räknas inte mot din Teaming-licensanvändning. Rapporten innehåller även LDAP-användare bland lokala användare.

8.11 Datumattributet i anpassade poster och vyer

Om du använder datumattributet i en anpassad post eller vy kan det hända att användare i andra tidszoner ser ett annat datum än dig.

Datumet sparas som midnatt på det valda datumet i Novell Teaming-användarens tidszon i GMT. Exempelvis sparas 13 januari 2010 i USA:s Mountain time-zon som GMT-7:00 (20100113T0700). Det innebär inget problem för personer i samma tidszon. Men för personer i andra tidszoner kan midnatt i Mountain time-zonen vara en annan dag i den egna tidszonen. Problemet kommer att lösas i en kommande utgåva.

8.12 Dra och släppa från ett GroupWise-meddelande

Det går inte att dra en fil som är bifogad ett GroupWise®-meddelande i GroupWise-klienten och släppa den i "dra och släpp"-fönstret i Novell Teaming. "Dra och släpp"-fönstret öppnas när du klickar på Lägg till fil i mapp i verktygsfältet för mapposter. Spara bilagan först, och dra och släpp sedan den sparade filen i dra och släpp-fönstret.

8.13 Integreringsproblem med GroupWise

För att du ska kunna öppna en Novell Teaming-webbplats från en GroupWise Windows-klient måste tidsinställningen på GroupWise-användarens dator överensstämma med tidsinställningen på Teaming-servern med fem minuters marginal. Om skillnaden är större än fem minuter tas en timeout för GroupWise-klientens försök att kontakta Teaming-webbplatsen. Om möjligt återställer du tiden på servern eller arbetsstationen till en korrekt och matchande tid.

Om tidsinställningen är en nödvändig del av systemkonfigurationen kan du ändra timeout-inställningen för de webbtjänster som autentiseras för Teaming-webbplatsen via WS-Security, till exempel GroupWise.

 1. Skapa en säkerhetskopia av följande fil:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Öppna filen server-config.wsdd i ett textredigeringsprogram.

 3. Sök efter följande avsnitt:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Infoga en timeToLive-parameter med stort timeout-värde (till exempel 86 400 för 24 timmar).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Upprepa Steg 3 och Steg 4 för den andra förekomsten av avsnittet i filen server-config.wsdd.

 6. Spara filen server-config.wsdd och starta sedan om servern.

Denna konfigurationsändring påverkar alla klientprogram som autentiseras för servern med WS-Security, inte bara GroupWise.

8.14 Begränsning i Firefox vid skickande av e-post

Om du skickar ett e-postmeddelande från Novell Teaming-webbplatsen och har ett typografiskt fel eller en ogiltig mottagare i fältet Lägg till e-postadresser, visas ett fel tillsammans med knappen Gå tillbaka till föregående sida. I Firefox återgår du till sidan Skicka e-post, men meddelandets innehåll går förlorat. I Internet Explorer finns meddelandets innehåll kvar.

När du skickar e-post från Teaming-webbplatsen med hjälp av Firefox bör du välja Teaming-användare som mottagare när det är möjligt, eller kopiera mottagarnas e-postadresser, för att undvika skrivfel i fältet Lägg till e-postadresser.

8.15 Funktionen Windows-uppdatering för WebDAV

Om du använder Windows och vill använda funktionen Redigera på plats i Novell Teaming måste du installera följande WebDAV-uppdatering för Windows:

Programuppdatering för webbmappar (KB907306).

Denna Windows-uppdatering gör att OpenOffice.org och Microsoft Office fungerar korrekt med Teaming-funktionen Redigera på plats.

8.16 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Microsoft Windows Vista och Microsoft Office

Microsoft Windows Vista* har problem med WebDAV-åtkomst som påverkar all användning med WebDAV. Dessutom kan ett Vista-specifikt problem med appletar göra att Novell Teaming-funktionen Redigera på plats inte fungerar som den ska. Se till att du kör den senaste versionen av Vista. Se till att du har installerat den Windows WebDAV-uppdatering som beskrivs i Område 8.15, Funktionen Windows-uppdatering för WebDAV.

Windows Vista-användare med Internet Explorer kan få en Java-varning när de försöker använda funktionen Redigera på plats. (Firefox-användare får inte detta fel.)

Så här konfigurerar du Internet Explorer så att du kan använda Teaming-funktionen Redigera på plats:

 1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på Säkerhet, välj Tillförlitliga platser och klicka sedan på Platser.

 3. Ange webbadressen till Teaming-servern i fältet Lägg till följande webbplats i zonen och klicka på Lägg till.

 4. Markera eller avmarkera Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen enligt vad som är lämpligt för Teaming-servern.

 5. Spara säkerhetsinställningarna genom att klicka på Stäng och sedan på OK.

Om du vill konfigurera Windows Vista för att använda Teaming-funktionen Redigera på plats i Microsoft Office, måste du lägga till nya nycklar i Windows-registret för varje Microsoft Office-program.

 1. Gå till Alla program/Microsoft Office/Office12 i Windows Explorer.

 2. Bläddra ned till varje Microsoft Office .exe-fil i tur och ordning:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Högerklicka på varje .exe-fil och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på Kompatibilitet.

 5. Välj Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för och markera sedan Windows XP (Service Pack 2) i listrutan.

 6. Starta om datorn.

Nu bör du kunna använda Teaming-funktionen Redigera på plats med Microsoft Office-filer.

Obs!Även om du på detta sätt kan aktivera funktionen Redigera på plats löser det inte problemet med att bifoga via WebDAV i Teaming om du använder Vista.

Mer information om appletar finns i följande Sun-bulletiner:

8.17 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Windows 7

Om du använder Novell Teaming-funktionen Redigera på plats för att redigera Word-dokument i Office 2007 på en Windows 7-dator uppmanas du att ange en plats där filen ska sparas i stället för att den sparas på Teaming-webbplatsen. Filen kan sparas till Teaming-webbplatsen med Office 2003 på Windows 7-datorer. Den kan även sparas till Teaming-webbplatsen med Office 2007 på Windows XP-datorer.

Mer information finns i WebDAV-problem i Windows 7.

8.18 Problem med WebDAV-adresser i Windows Vista och Windows 7

Om du kopierar den WebDAV-adress som associeras med en Novell Teaming-mapp, och försöker använda den för att ansluta en Windows-nätverksenhet till platsen, kanske det inte går att ansluta enheten i Windows Vista och Windows 7. Om du installerar WebDAV-uppdateringen för Windows som beskrivs i Område 8.15, Funktionen Windows-uppdatering för WebDAV fungerar vissa WebDAV-adresser i Teaming om du kör Windows Vista eller Windows 7.

WebDAV-adresser fungerar bra i Windows XP.

8.19 Åtkomst till bifogade filer via WebDAV

Autentiseringen till WebDAV-servern kan misslyckas om du använder funktionen Åtkomst till bifogade filer via WebDAV. Detta problem löser du genom att rensa din webbläsares cache-minne och eventuellt ta bort andra typer av lagrade data.

Internet Explorer 8:

 1. Rensa cache-minnet:

  1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ.

  2. Gå till avsnittet Webbläsarhistorik på fliken Allmänt och klicka på Ta bort.

  3. Markera endast Temporära Internetfiler i listan över datatyper och klicka på Ta bort.

  4. Starta om webbläsaren, gå till Teaming-webbplatsen och försök öppna den bifogade filen igen.

 2. Ta bort ytterligare data, t.ex. webbläsarhistorik och cookies, om autentiseringsproblemet kvarstår efter att du har rensat cache-minnet:

  1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ.

  2. Gå till avsnittet Webbläsarhistorik på fliken Allmänt och klicka på Ta bort.

  3. Markera ytterligare datatyper och klicka på Ta bort.

  4. Starta om webbläsaren, gå till Teaming-webbplatsen och försök öppna den bifogade filen igen.

Funktionen Åtkomst till bifogade filer via WebDAV är inte tillgänglig i Firefox. Firefox har ingen funktion för att öppna WebDAV-adresser.

8.20 Datakvotsproblem med OpenOffice.org

OpenOffice.org skapar en ny dokumentversion varje gång du klickar på Spara i stället för att skapa en ny version när du stänger det redigerade dokumentet. Detta kan göra att du snabbt överskrider din datakvot. I så fall kan du ta bort de onödiga dokumentversioner som skapas av OpenOffice.org varje gång du klickar på Spara.

8.21 HTML-konverteringsfel i SLES 10 SP3

Om du får ett HTML-konverteringsfel när du ska visa en fil kan det bero på att Teaming-servern inte är korrekt konfigurerad. Kontrollera följande:

8.21.1 Korrigera sökvägen till teckensnitt

I installationsprogrammet uppmanas du att ange sökvägen till TrueType-teckensnitten*. Vanligtvis finns de på någon av följande platser:

/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype
/usr/share/fonts/truetype

Om Teaming inte har rätt sökväg till TrueType-teckensnitten går det inte att visa HTML-filer. Så här kan du lösa problemet:

 • Kör Teaming-intallationsprogrammet igen med alternativet Konfigurera om och ange rätt sökväg.

 • Ändra inställningen för miljövariabeln DGFONTPATH i följande fil:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/bin/catalina.sh
  

8.21.2 Installera saknade bibliotek

 1. Ändra till följande katalog:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Kör exporter-programmet.

  Du kan bortse från felmeddelanden om in- och utdatafiler som saknas.

 3. Håll utkik efter fel om saknade bibliotek.

 4. Installera de bibliotek som saknas.

8.22 Anpassning av webbadresser till handledningarna

De fem videohandledningar som visas på varje användares startsida i Novell Teaming definieras i filen tutorial_support_js.jsp. Standardvideohandledningarna finns endast tillgängliga på engelska.

Genom att ändra webbadresserna i den här filen kan du göra olika innehåll tillgängligt för Teaming-användarna.

 1. På webbservern organiserar du det handledningsmaterial som du vill presentera så att du känner till webbadressen för dina anpassade handledningsvideos.

 2. Ändra till den katalog på Teaming-servern som innehåller filen tutorial_support_js.jsp.

  Filens standardplats varierar enligt plattform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/
                   ssf/WEB-INF/jsp/common/tutorial_support_js.jsp
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                   ssf\WEB-INF\jsp\common\tutorial_support_js.jsp
  
 3. Skapa en säkerhetskopia av filen tutorial_support_js.jsp.

 4. Öppna filen tutorial_support_js.jsp i ett textredigeringsprogram.

 5. Leta reda på följande rad:

  function startTutorial( tutorialName )
  
 6. På raden url = anger du den grundwebbadress där det anpassade innehållet finns.

 7. På var och en av url +=-raderna anger du den del av webbadressen som unikt visar var och en av dina anpassade videohandledningar.

 8. Spara filen tutorial_support_js.jsp och avsluta textredigeraren.

 9. Skapa en säkerhetskopia av den anpassade filen tutorial_support_js.jsp.

  Om du inte säkerhetskopierar filen skrivs ändringarna över när du uppdaterar Teaming-programmet. När du sedan uppdaterar Teaming-programmet måste anpassningarna överföras till den uppdaterade tutorial_support_js.jsp-filen.

 10. Starta om Teaming så att förändringarna börjar gälla.

9.0 Utvecklarproblem

9.1 Flerreferensvärden i SOAP-meddelandeinnehåll

Som standard skapar inte Novell Teaming SOAP-meddelandeinnehållet några flerreferensvärden. Du kan ändra filen server-config.wsdd så att flerreferensvärden skapas.

 1. Ändra till den katalog där filen server-config.wsdd finns.

  En Teaming-installation innehåller två server-config.wsdd-filer. Filernas standardplatser varierar enligt plattform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. På raden:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  

  ändrar du false till true.

 3. Spara filen server-config.wsdd och avsluta textredigeraren.

 4. Skapa en säkerhetskopia av den ändrade server-config.wsdd-filen.

  Om du uppdaterar Teaming-programmet skrivs filen server-config.wsdd över av Teaming-installationsprogrammet. Du måste antingen återställa den uppdaterade filen efter uppdateringen eller upprepa ändringarna.

 5. Upprepa processen för den andra server-config.wsdd-filen i Teaming-programmet.

10.0 Lokaliseringsproblem

10.1 Utökade tecken inte tillåtna i enkla webbadresser

Fältet Definiera en webbadress på sidan Konfigurera standardvärden i arbetsytan accepterar inte utökade tecken. Använd endast alfabetiska tecken och siffror i enkla webbadresser.

10.2 Utökade tecken och tecken med dubbla byte i namn på bilagor

Om Outlook-användare* skickar inlägg till Novell Teaming-webbplatsen, och dessa meddelanden har bilagor med namn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte, kan inte bilagorna tas emot på Teaming-webbplatsen om inte Exchange-servern är korrekt konfigurerad. Instruktioner för hur du konfigurerar Exchange-servern så att filnamnen passerar som de ska finns i Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

10.3 Kinesiska tecken i aktivitetsloggar

När en report.csv-fil för en aktivitetsrapport öppnas i Microsoft Excel* visas inte kinesiska tecken på rätt sätt även om report.csv-filen har skapats korrekt. Det beror på att teckenuppsättningen ISO Latin alltid används i Excel.

Ett sätt att komma runt problemet är att använda kalkylbladsprogrammet OpenOffice.org Calc i stället för Excel. Det visar kinesiska tecken korrekt.

Lösning i Excel:

 1. Importera report.csv-filen till Excel genom Data > Importera externa data > Importera data.

 2. Markera report.csv-filen och klicka på Öppna.

 3. Välj Avgränsat, välj UTF-8 och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj Komma som avgränsare, klicka på Nästa och klicka sedan på Avsluta.

Nu bör de kinesiska tecknen visas korrekt i Excel.

10.4 Kinesisk text i HTML-redigerarens gränssnitt

I Novell Teaming används HTML-redigeraren TinyMCE JavaScript WYSIWYG Editor, som har öppen källkod. Gränssnittet har översatts till förenklad kinesiska, men inte traditionell kinesiska. Om du ställer in Teaming-platsen till traditionell kinesiska, visar TinyMCE-redigeraren fortfarande gränssnittet på förenklad kinesiska. TinyMCE accepterar och visar dock traditionell kinesiska i textfälten.

10.5 Internet Explorer 6-begränsning för internationella tecken i filnamn

Om du använder Internet Explorer 6 och överför en fil vars filnamn innehåller internationella tecken till en filmapp, och sedan redigerar filen och skapar en ny version, fungerar inte länken till ursprungsversionen längre eftersom Internet Explorer 6 dubbelkodar filnamnet. Du kan lösa problemet genom att uppdatera till Internet Explorer 7.

11.0 Teaming-dokumentation

Följande källor innehåller information om Novell Teaming 2.1:

 • Onlineproduktdokumentation: Webbplatsen med dokumentation för Novell Teaming 2.1

 • Produktdokumentation som medföljer Novell Teaming:

  • Videohandledningarna: Klicka på någon av de fem videohandledningarna på Teaming-huvudsidan om du vill visa förklaringar och demonstrationer av vanliga uppgifter i Teaming. (Videohandledningarna finns endast tillgängliga på engelska.)

  • Hjälpsystem: Klicka på Hjälp-ikonen (frågetecken) i det övre högra hörnet av Teaming-huvudsidan och klicka sedan på en gul hjälppunkt för sammanhangsberoende hjälp.

  • Handledningar: Klicka på Hjälp-ikonen och sedan på Visa handböcker.

Förutom produktdokumentationen för Novell Teaming finns även följande resurser med ytterligare information om Teaming 2.1:

12.0 Dokumentationsstandarder

I den här dokumentationen används en större än-symbol (>) för att skilja mellan åtgärder i en instruktion och objekt i en korsreferens.

Varumärkessymboler (®, ™, osv) anger ett Novell®-varumärke, en asterisk (*) anger ett varumärke från tredje part