Novell Vibe Desktop för Mac

1 juli 2013

Du kan synkronisera dina Novell Vibe-filer med din dator och sedan ändra filerna utan att ansluta till Vibe-webbplatsen direkt. Tillägg och förändringar synkroniseras mellan Vibe och din dator. Om du tar bort en Vibe-fil från skrivbordet, tas den inte bort i Vibe. I stället synkroniseras den tillbaka till skrivbordet vid nästa synkronisering.

Din Vibe-administratör måste aktivera den här funktionen för att den ska vara tillgänglig. Information om hur administratörer kan aktivera den här funktionen finns i Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In (Konfigurera Vibe Desktop och tilläggsprogrammet för Microsoft Office) i Novell Vibe 3.4 Administration Guide (administrationshandboken för Novell Vibe 3.4).

1.0 Kompatibla miljöer

Om du vill använda Vibe Desktop för Mac måste din programvara uppfylla följande krav:

 • Mac OS 10.6, 10.7 och 10.8 (endast 64 bitar)

 • Novell Vibe 3.3 eller senare konfigurerad med HTTPS

2.0 Komma igång

2.1 Grunderna i synkronisering

När sker synkroniseringen?

Synkroniseringen sker med jämna mellanrum, och Vibe-administratören bestämmer hur ofta det ska ske. Standardinställningen är var 15:e minut.

Om du inte vill vänta på den schemalagda synkroniseringen kan du göra en manuell synkronisering. Mer information finns i Synkronisera filer manuellt.

Vilka mappar synkroniseras?

Bara fil- och fotoalbumsmappar inom din personliga arbetsyta synkroniseras enligt standardinställningen.

Du kan enkelt ange att filer i fil- och fotoalbumsmappar ska synkroniseras inom dina team eller platser du följer. Se beskrivningen i Synkronisera dina team och favoritplatser.

Det är möjligt att ange att andra typer av Vibe-mappar ska synkroniseras (till exempel blogg- och wikimappar) på din personliga arbetsyta, på teamarbetsytor eller på platser du följer. Information om hur du gör det hittar du i Konfigurera mappar som ska synkroniseras.

Vilka åtgärder kan användas?

När du gör något av följande med ett dokument synkroniseras åtgärden mellan din dators filsystem och Vibe-servern:

 • Skapa dokument

 • Ändra dokument

Följande åtgärder stöds inte

För att förhindra att du gör ändringar av misstag på Vibe-servern synkroniseras inte följande åtgärder mellan din dators filsystem och Vibe-servern:

 • Ta bort dokument

 • Ta bort mappar

 • Skapa mappar

2.2 Ladda ned och installera Vibe Desktop

 1. På din egen arbetsstation kan du hämta Vibe Desktop från webbplatsen Novells Downloads .

 2. Kör den hämtade filen NovellVibeDesktop-versionen.pkg.

  Om du inte redan har installerat Microsoft .NET Framework 4 på arbetsstationen uppmanas du att acceptera ett licensavtal och installera det.

 3. Klicka på Fortsätt.

 4. Välj det språk du vill ha för att visa licensavtalet, klicka på Fortsätt och sedan på Accepterar.

 5. Ändra installationsmapp för Vibe Desktop eller klicka på Fortsätt om du godtar standardmappen.

 6. Klicka på Installera.

 7. När installationen är klar fortsätter du med Konfigurera Vibe Desktop för första gången.

2.3 Konfigurera Vibe Desktop för första gången

När du har hämtat och installerat Vibe Desktop för första gången enligt beskrivningen i Ladda ned och installera Vibe Desktop uppmanas du att konfigurera det. Bland annat får du uppge kontoinformation, välja vilka arbetsytor och mappar som ska synkroniseras och välja var på din dator som informationen ska lagras.

 1. Klicka på Starta när du vill börja konfigurera Vibe Desktop.

 2. Ange följande information under Kontoinformation:

  Server-URL: Ange adressen till Vibe-webbplatsen där du vill synkronisera filer till din dator. Exempel: https://vibe.mittföretag.se.

  Användarnamn: Ange det användarnamn som du använder för att logga in på Vibe-webbplatsen.

  Lösenord: Ange det lösenord som du använder för att logga in på Vibe-webbplatsen.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Lägg till under Synkroniserade arbetsytor, markera de mappar och arbetsytor som du vill synkronisera och klicka sedan på OK.

  Fil- och fotoalbumsmappar inom din personliga arbetsyta synkroniseras enligt standardinställningen. Du kan välja att synkroniseringen ska inkludera fil- och fotoalbumsmappar i dina team eller på platser du följer. Mer information om hur du anger att andra typer av mappar ska synkroniseras finns i Konfigurera mappar som ska synkroniseras.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Bläddra under Vibe Desktop-mapp om du vill ändra installationsmapp för Vibe Desktop, eller klicka direkt på Nästa om du godkänner standardmappen.

 7. Klicka på Slutför.

  Vibe Desktop körs nu och Vibe Desktop-ikonen syns i menyraden.

3.0 Visa Vibe-filer från din dator

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Öppna Vibe Desktop-mappen.

Du kan öppna Vibe-mappen direkt från ditt eget filsystem. Som standard synkroniserar Vibe Desktop Vibe-filer med Vibe Desktop-mappen i filsystemet i katalogen Platser.

Mer information om hur du ändrar standardmappen finns i Ändra installationsmapp för Vibe Desktop i ditt filsystem.

Du bör inte synkronisera filer till en plats i ett nätverk som kan nås av många datorer. Om mappen Vibe Desktop finns på en plats i nätverket som används av många datorer kan det uppstå synkroniseringsproblem när Vibe-filerna öppnas på datorer som inte är synkroniserade med varandra och med Vibe-servern.

4.0 Synkronisera filer manuellt

Om du inte vill vänta på den schemalagda synkroniseringen kan du göra en manuell synkronisering mellan Vibe och din egen dator. Filerna måste stängas innan de kan synkroniseras.

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Synkronisera nu.

5.0 Starta Vibe i en webbläsare från Vibe Desktop

Du kan starta Novell Vibe i valfri webbläsare med Vibe Desktop.

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Starta Novell Vibe.

6.0 Visa de senaste aktiviteterna

Du kan använda Vibe Desktop om du vill visa aktiviteter som nyligen har ägt rum. Du kan till exempel se datum och tidpunkt då Vibe-mapparna synkroniserades, vilka filer som ändrades med mera.

Så här visar du de senaste aktiviteterna i Vibe Desktop:

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Öppna Desktop-konsolen.

 2. Klicka på Senaste aktivitet.

7.0 Visa systemvarningar

Vibe Desktop kan ibland behöva göra dig uppmärksam på olika meddelanden, till exempel om nya programuppdateringar, utgångna lösenord, driftavbrott på servern med mera.

Så här visar du systemvarningar:

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Öppna Desktop-konsolen.

 2. Klicka på Systemvarningar.

8.0 Synkronisera dina team och favoritplatser

När du konfigurerar Vibe Desktop för första gången kan du välja vilka arbetsytor och mappar som ska synkroniseras i dina team och på dina favoritplatser. Du kan också ställa in att Vibe Desktop ska synkronisera filer i dina team och på dina favoritplatser när som helst efter den första konfigurationen.

Innan du kan synkronisera favoritarbetsytor och favoritmappar måste du kontrollera att de arbetsytor och mappar som du vill synkronisera har lagts till som favoriter i Vibe. Mer information om hur du lägger till en arbetsyta eller mapp som en favorit finns i Lägga till en favoritplats i Användarhandbok för Novell Vibe 3.4.

Så här konfigurerar du dina team och favoritplatser i Vibe så att de synkroniseras till din dator:

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Öppna Desktop-konsolen.

 2. Klicka på Synkroniserade arbetsytor, så visas de arbetsytor som är synkroniserade just nu.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Expandera Mina team och Mina favoriter, och välj sedan den arbetsyta eller mapp som du vill synkronisera till din dator.

  Som standard kan bara fil- och fotoalbumsmappar synkroniseras. Mappar som är nedtonade kan inte väljas som standard. Information om hur du anger att dessa mappar ska synkroniseras finns i Konfigurera mappar som ska synkroniseras.

 5. Klicka på OK.

9.0 Konfigurera mappar som ska synkroniseras

9.1 Synkronisera fil- och fotoalbumsmappar

Fil- och fotoalbumsmappar kan enkelt synkroniseras till din dator med Vibe Desktop eftersom de kräver att varje fil har ett unikt namn. Mer information om hur du synkroniserar fil- och fotoalbumsmappar som inte redan har synkroniserats finns i Synkronisera dina team och favoritplatser.

9.2 Synkronisering av mappar för speglade filer och mikrobloggar

Synkronisering av mappar för speglade filer och mikrobloggar kan inte hanteras i denna version av Vibe Desktop.

9.3 Synkronisering av alla andra mapptyper

Vissa typer av Vibe-mappar, t.ex. blogg- och wikimappar, måste först konfigureras i Vibe för att de ska kunna synkroniseras med Vibe Desktop, eftersom dessa typer av mappar som standard gör att du kan lägga till flera filer med samma namn i samma mapp. Synkronisering av mappar som innehåller flera filer med samma namn skulle bli förvirrande i Vibe Desktop, för när du ser en mapp via Vibe Desktop ser du bara vilka filer som finns i mappen och inte själva posten som innehåller varje fil.

Du kan ställa in att mappar som bloggmappar ska kräva unika filnamn om du har behörighet att redigera mappen i Vibe. När du har konfigurerat en mapp på det här sättet kan du synkronisera mappen till din dator med Vibe Desktop.

 1. När du använder Vibe via en webbläsare navigerar du till mappen som du vill konfigurera så att den hanteras av Vibe Desktop.

 2. Klicka på Mapp > Redigera mapp i åtgärdsfältet.

 3. Markera Kräv att alla filer som överförs till den här mappen har ett unikt namn en bit ned på sidan.

 4. Klicka på OK.

10.0 Ändra installationsmapp för Vibe Desktop i ditt filsystem

Som standard installeras Vibe Desktop i mappen Users/username/Vibe i filsystemet.

I Vibe-mappen finns en mapp med samma namn som det Vibe-konto som du skapade när du konfigurerade Vibe Desktop första gången enligt beskrivningen i Konfigurera Vibe Desktop för första gången. Denna mapp innehåller alla dina synkroniserade filer. Om du vill kunna komma åt den här mappen snabbt följer du anvisningarna i Visa Vibe-filer från din dator.

När du konfigurerar Vibe Desktop för första gången kan du ange var programmet ska installeras i filsystemet. Du kan ändra Vibe-mappens lagringsplats när som helst efter den första konfigurationen:

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden och sedan på Öppna Desktop-konsolen.

 2. Klicka på Allmänna inställningar och sedan på Bläddra för att bläddra till den nya platsen i filsystemet där du vill att Vibe-mappen ska placeras.

 3. Klicka på OK > Verkställ.

11.0 Ändra uppgifter i Vibe-kontot för Vibe Desktop

När du konfigurerar Vibe Desktop för första gången anger du uppgifter för kontot och Vibe-servern. Du kan ändra dessa konto- och serveruppgifter när som helst efter den första konfigurationen:

 1. Klicka på Vibe Desktop-ikonen på menyraden.

 2. Klicka på Öppna Desktop-konsol.

 3. Klicka på Kontoinformation i dialogrutan Novell Vibe Desktop-konsol.

 4. Ange följande information:

  Kontonamn: Ange ett beskrivande namn för Vibe-kontot. En mapp med detta namn skapas i användarkatalogen i filsystemet.

  Server-URL: Ange adressen till Vibe-webbplatsen där du vill synkronisera filer till din dator. Exempel: https://vibe.mittföretag.se.

  Användarnamn: Ange det användarnamn som du använder för att logga in på Vibe-webbplatsen.

  Lösenord: Ange det lösenord som du använder för att logga in på Vibe-webbplatsen.

 5. Klicka på Använd.

12.0 Avinstallera Novell Vibe Desktop

Gå igenom följande avsnitt för att avinstallera Vibe Desktop helt och hållet:

12.1 Ta bort programmet

 1. Flytta /Applications/Novell Vibe Desktop till papperskorgen.

12.2 Ta bort metadata i Vibe Desktop

Du måste ta bort metadata i Vibe Desktop som finns i /Users/username/Library/Application Support/Novell/Vibe Desktop.

Eftersom katalogen Bibliotek oftast är en dold katalog måste du följa dessa steg för att utföra detta.

 1. Klicka på Sökning och sedan på > Gå till mapp.

 2. Ange ~/Library och klicka på Go.

 3. Dubbelklicka på mappen Application Support.

 4. Dubbelklicka på mappen Novell.

 5. Flytta mappen Vibe Desktop till papperskorgen.

12.3 Radera Vibe Desktop-loggar

Du måste ta bort Vibe Desktop-loggar som finns i /Users/username/Library/Logs/Novell/Vibe Desktop.

Eftersom katalogen Bibilotek oftast är en dold katalog måste du följa dessa steg för att utföra detta.

 1. Klicka på Sökning och sedan på > Gå till mapp på menyraden.

 2. Ange ~/Library och klicka på Go.

 3. Dubbelklicka på mappen Loggar.

 4. Dubbelklicka på mappen Novell.

 5. Flytta mappen Vibe Desktop till papperskorgen.

12.4 Ta bort inloggningsuppgifter

 1. Klicka på Program > Verktyg > Keychain Access.

 2. Ta bort alla lösenord som börjar med Novell Vibe Desktop.

13.0 Visa Vibe Desktop-loggar

Om Vibe-filerna inte hämtas till din arbetsstation som förväntat eller om du upplever oväntade fel finns det mer information i filen vibedesktop.log.

 1. Klicka på Finder (Sökning) och sedan på Go (Gå) > Verktyg på menyraden.

 2. Dubbelklicka på Konsol.

 3. Lokalisera logglistan (navigationspanelen) på vänster sida i konsolen. Om logglistan inte visas klickar du på Visa > Show Log List (Visa logglista) på menyraden.

 4. I logglistan på vänster sida i konsolen, i området för filer, expanderar du ~/Library/Logs, Novell och Vibe Desktop och väljer sedan vibedesktop.log.

14.0 Vanliga frågor och svar om Vibe Desktop

I Vanliga frågor och svar om Vibe Desktop FAQ finns en lista över vanliga frågor och svar.

15.0 Kända problem

En lista över kända problem finns i Viktigt-filen för Novell Vibe Desktop.

16.0 Juridisk information:

Copyright © 2012–2013 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, lagras i informationssökningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Novells varumärken finns i listan över Novells varumärken och tjänstmärken. Alla varumärken från tredje part tillhör respektive ägare.