Användarhandbok för Novell Vibe 3.4

I användarhandboken för Novell Vibe 3.4 finns information om hur du använder Novell Vibe.

Handboken innehåller följande underavsnitt:

Målgrupp

Handboken är avsedd för alla nya Novell Vibe-användare.

Feedback

Vi välkomnar dina kommentarer och förslag angående den här handboken och annan dokumentation som medföljer den här produkten. Använd gärna funktionen för användarkommentarer som du hittar längst ned på varje sida i onlinedokumentationen.

Uppdateringar av dokumentationen

Den senaste versionen av handboken finns på webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe 3.4 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare dokumentation och resurser

Det finns mer information i dokumentationen för Novell Vibe som du kan hämta på webbplatsen med dokumentation för Novell Vibe 3.4.

Om du vill öppna användarhandboken för Novell Vibe inifrån Novell Vibe klickar du på ikonen Inställningar och sedan på Hjälp.

Ytterligare information och resurser finns i Novell Vibes resursbibliotek. Här hittar du hämtningsbara och anpassningsbara formulär och arbetsflöden, relevanta artiklar och mycket mer.