5.0 Arbeta med mapposter

Mapposterna i Novell Vibe är separata områden eller delar som används för att fylla mappar med information.