Filen Viktigt för Novell Vibe Desktop

1 juli 2013

1.0 Produktöversikt

Med Novell Vibe Desktop kan du synkronisera dina Novell Vibe-filer med filsystemet på din dator och sedan ändra filerna utan att ansluta direkt till Vibe-webbplatsen. Tillägg och förändringar synkroniseras mellan Vibe och din dator.

2.0 Systemkrav för Vibe Desktop

2.1 I Windows

Vibe Desktop kan användas med följande versioner av Windows:

  • Windows XP SP3 eller senare (endast 32-bitars)

  • Windows Vista SP2 eller senare (32- eller 64-bitars)

  • Windows 7 SP1 eller senare (32- eller 64-bitars)

  • Windows 8 (32- eller 64 bitars)

Det Vibe-system du ansluter till måste vara Novell Vibe 3.3 eller senare.

2.2 På Mac

Vibe Desktop på Mac kräver Mac OS X 10.6 eller senare (endast 64-bitars).

Det Vibe-system du ansluter till måste vara Novell Vibe 3.3 eller senare.

3.0 Problem med Vibe Desktop

3.1 Teamarbetsytor inom en användares hemarbetsyta synkroniseras två gånger

Om en användare har en teamarbetsyta inom sin hemarbetsyta (hemarbetsytan heter Min arbetsyta), kan filerna i teamarbetsytan komma att synkroniseras till skrivbordet två gånger. Det händer när användare väljer att synkronisera Min arbetsytaoch sedan under Mina team väljer den arbetsyta som är en underarbetsyta till användarens hemarbetsyta. Om Vibe Desktop är konfigurerat på det sättet behåller Vibe Desktop två separata kopior av filerna i arbetsytan.

3.2 Vibe Desktop-mappen kan inte konfigureras till samma nätverksplats på flera datorer

När du väljer en plats för Vibe Desktop-mappen bör du inte konfigurera Vibe Desktop på flera datorer så att det använder samma delade plats på nätverket. Det beror på att Vibe Desktop inte synkroniserar filer korrekt om två instanser synkroniserar till samma delade plats, även om instanserna inte körs samtidigt. Därför är det bäst att alltid undvika att konfigurera Vibe Desktop-mappen så att den ligger på en nätverksenhet.

3.3 Vibe Desktop fungerar inte när Vibe-servern är konfigurerad med Windows-autentisering

Om din Vibe-server är konfigurerad med Windows-autentisering kan inte Vibe Desktop synkronisera filer på din Vibe-webbplats på grund av en portkonflikt.

Mer information om hur du löser det här problemet finns i avsnittet om att konfigurera integrerad Windows-autentisering för att stödja Vibe Desktop och Vibe Tilläggsprogram i Administrationshandbok för Novell Vibe 3.4.

Mer information om att konfigurera Windows-autentisering för din Vibe-webbplats finns i avsnittet om att konfigurera enkel inloggning med Internet Information Serivces för Windows i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

3.4 Inloggningsinformationen för Vibe Desktop har förlorats

Om du använder Vibe Desktop tillsammans med Vibe Tilläggsprogram förlorar du inloggningsinformationen för Vibe Desktop om du konfigurerar kontoinformationen i Vibe Tilläggsprogram så att den använder systemproxykonfigurationen (genom att välja Använd systemproxykonfiguration), och senare konfigurerar kontot så att det inte använder systemproxykonfigurationen.

4.0 Vibe Desktop-dokumentation

Information om hur du installerar, konfigurerar och använder Vibe Desktop på din dator finns i QuickStart för Novell Vibe Desktop för Windows eller QuickStart för Novell Vibe Desktop för Mac.

En lista över vanliga frågor om Novell Vibe Desktop finns i Vanliga frågor om Vibe Desktop.

Mer information om hur du aktiverar eller inaktiverar Vibe Desktop eller utför andra administrativa funktioner finns under Konfigurera Vibe Desktop och Microsoft Office-tilläggsprogrammet i Administrationshandbok för Novell Vibe 3.4.