4.3 Konfigurera mappkolumner

I Vibe går det att konfigurera tabellkolumner i de mappar där kolumnerna visas. De mappar där kolumnerna visas som standard är filmappar, speglade filmappar och diskussionsmappar.

4.3.1 Visa och dölja kolumner

De kolumner som är tillgängliga som standard är:

 • Rubrik: Visar postens rubrik.

 • Kommentarer: Visar antalet kommentarer för posten.

 • Storlek: Visar postens filstorlek.

 • Hämta: Gör att du kan hämta filen till din lokala dator.

 • Visa: Gör att du kan visa filen i HTML-format.

 • Läge: Visar filens läge i arbetsflödet.

 • Författare: Visar postens författare.

 • Datum: Visar när posten senast ändrades eller kommenterades.

 • Postens nummer (#): Visar postens nummer (”1” anger att posten skapades först).

 • Betyg: Visar hur användarna har betygsatt posten.

Så här visar och döljer du tabellkolumner i filmappar:

 1. Navigera till den mapp som du vill visa eller dölja tabellkolumnerna i.

 2. Klicka på Mapp > Mappalternativ i åtgärdsfältet.

  Dialogrutan Mappalternativ visas.

 3. I avsnittet Konfigurera alternativ väljer du Konfigurera kolumner och klickar sedan på OK.

 4. Markera de kolumner som ska visas och avmarkera de som ska döljas.

 5. Markera Ställ in standardmappkolumner för alla om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).

 6. Klicka på OK.

4.3.2 Byta namn på kolumner

 1. Navigera till den mapp som du vill byta namn på tabellkolumnerna i.

 2. Klicka på Mapp > Mappalternativ i åtgärdsfältet.

  Dialogrutan Mappalternativ visas.

 3. I avsnittet Konfigurera alternativ väljer du Konfigurera kolumner och klickar sedan på OK.

 4. Ange ett nytt namn i fältet bredvid den kolumn som du vill byta namn på.

 5. Markera Ställ in standardmappkolumner för alla om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).

 6. Klicka på OK.

4.3.3 Sortera om kolumner

 1. Navigera till den mapp som du vill sortera om tabellkolumnerna i.

 2. Klicka på Mapp > Mappalternativ i åtgärdsfältet.

  Dialogrutan Mappalternativ visas.

 3. I avsnittet Konfigurera alternativ väljer du Konfigurera kolumner och klickar sedan på OK.

 4. Klicka på uppilen och nedpilen i kolumnen Sorteringsordning om du vill flytta kolumnerna uppåt eller nedåt.

 5. Markera Ställ in standardmappkolumner för alla om du vill att alla användare bara ska se de kolumner som du har valt (valfritt).

 6. Klicka på OK.

4.3.4 Justera kolumnbredden

I Vibe kan du justera kolumnbredden för tabellen.

 1. Klicka och dra i pilarna längst upp i varje kolumn.

 2. Släpp musknappen när kolumnen är så bred som du vill ha den.

4.3.5 Återställa standardinställningarna för kolumner

Du kan återställa standardinställningarna för kolumner om du har gjort ändringar i kolumner som du inte längre vill behålla.

 1. Navigera till den mapp som du vill återställa standardinställningarna för kolumnerna i.

 2. Klicka på Mapp > Mappalternativ i åtgärdsfältet.

  Dialogrutan Mappalternativ visas.

 3. I avsnittet Konfigurera alternativ väljer du Konfigurera kolumner och klickar sedan på OK.

 4. Klicka på Återställ standardvärden.