3.4 Poslání odkazu na soubor

Můžete distribuovat odkaz na soubor (adresu URL). V případě distribuce odkazu na soubor má k danému souboru přístup jakýkoli uživatel s odkazem. Soubor však není zobrazen v oblasti Veřejné, takže pro přístup k souboru musí mít uživatelé přímý přístup k odkazu.

3.4.1 Kopírování odkazu na soubor

Odkaz na soubor můžete zkopírovat a distribuovat jej způsobem, jaký vám vyhovuje. Můžete například odkaz zkopírovat a odeslat jej v rychlé zprávě nebo v textové zprávě.

 1. Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete zkopírovat.

 2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru a potom klikněte na možnost Kopírovat odkaz.

  nebo

  Vyberte více souborů a klikněte na možnost Sdílet > Kopírovat odkaz.

  Zobrazí se dialogové okno Kopírovat odkaz na soubor.

 3. Pokud odkaz na daný soubor nebyl vygenerován již dříve, klikněte na možnost Získat odkaz na soubor.

 4. Zkopírujte podle potřeby libovolné z následujících odkazů:

  Pro každý vybraný soubor jsou k dispozici samostatné odkazy.

  Odkaz pro zobrazení souboru: Tento odkaz zobrazí soubor ve webovém prohlížeči v zobrazení HTML. Pokud typ souboru neumožňuje zobrazení ve webovém prohlížeči, není tento odkaz k dispozici.

  Odkaz pro stažení souboru: V závislosti na nastavení prohlížeče budou uživatelé vyzváni ke stažení nebo otevření souboru, nebo se soubor automaticky zobrazí v prohlížeči. Tento odkaz umožňuje uživatelům přímý přístup k souboru.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

3.4.2 Odeslání odkazu na soubor e-mailem

K odeslání odkazu na soubor e-mailem můžete použít vestavěný e-mail systému Filr nebo výchozího e-mailového klienta (například Novell GroupWise).

Odeslání odkazu na soubor pomocí vestavěného e-mailu systému Filr

 1. Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete odeslat e-mailem.

 2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru a klikněte na možnost Odeslat odkaz e-mailem pomocí systému Filr.

  nebo

  Vyberte více souborů a klikněte na možnost Sdílet > Odeslat odkaz e-mailem pomocí systému Filr.

  Zobrazí se dialogové okno Odeslat odkaz na soubor e-mailem.

 3. Zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete odkaz na soubor odeslat, osobní zprávu, kterou chcete přidat, a dobu ukončení platnosti odkazu.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

  E-mail bude obsahovat následující odkazy:

  Zobrazení: Tento odkaz zobrazí soubor ve webovém prohlížeči v zobrazení HTML. Pokud typ souboru neumožňuje zobrazení ve webovém prohlížeči, není tento odkaz k dispozici.

  Stažení: V závislosti na nastavení prohlížeče budou uživatelé vyzváni ke stažení nebo otevření souboru, nebo se soubor automaticky zobrazí v prohlížeči. Tento odkaz umožňuje uživatelům přímý přístup k souboru.

Odeslání odkazu na soubor pomocí výchozího e-mailového klienta

 1. Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete odeslat e-mailem.

 2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru a klikněte na možnost Odeslat odkaz e-mailem.

  Zobrazí se nový e-mail, v jehož textu jsou uvedeny následující adresy URL:

  Zobrazení: Tento odkaz zobrazí soubor ve webovém prohlížeči v zobrazení HTML. Pokud typ souboru neumožňuje zobrazení ve webovém prohlížeči, není tento odkaz k dispozici.

  Stažení: V závislosti na nastavení prohlížeče budou uživatelé vyzváni ke stažení nebo otevření souboru, nebo se soubor automaticky zobrazí v prohlížeči. Tento odkaz umožňuje uživatelům přímý přístup k souboru.

 3. Určete uživatele, kterým chcete e-mail odeslat, a odešlete jej.

3.4.3 Úpravy nebo odebrání odkazu na soubor

Po distribuci odkazu na soubor zkopírováním nebo odesláním e-mailem můžete tento odkaz změnit, pokud k tomu máte příslušná práva. Můžete změnit datum konce platnosti nebo poznámku přidruženou k odkazu, nebo můžete odkaz odebrat, aby soubor již dále nebyl přístupný pro uživatele, kteří k němu mají přístup prostřednictvím odkazu.

Úpravy data konce platnosti nebo odstranění odkazu na soubor

 1. Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete upravit.

 2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru a klikněte na možnost Upravit odkaz.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit odkaz na soubory.

 3. (Podmínka) Pokud chcete upravit datum konce platnosti odkazu na soubor, klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle pole Ukončení platnosti a vyberte den, kdy má být platnost odkazu ukončena, nebo počet dní, než bude platnost odkazu ukončena.

 4. (Podmínka) Jesliže chcete odkaz na soubor odstranit, klikněte na možnost Odstranit > Ano.

Úpravy poznámky přidružené k odkazu na soubor

Pokud chcete upravit poznámku přidruženou k odkazu na soubor, je nutné, abyste měli práva ke sdílení tohoto souboru. Při úpravách poznámky změníte odkaz na soubor prostřednictvím dialogu sdílení podle popisu v části Změna nebo odebrání sdílené položky.

Prostřednictvím dialogu sdílení můžete rovněž změnit datum konce platnosti nebo odstranit odkaz na soubor.