Hálózati problémákHálózati problémák

A rendszer számos problémája lehet a hálózattal kapcsolatos annak ellenére, hogy elsőre nem annak tűnik. Annak oka például, hogy a rendszer nem engedélyezi a felhasználók bejelentkezését, lehet valamilyen hálózati probléma. Ez a rész egy egyszerű ellenőrzőlistát mutat be, amely az észlelt hálózati problémák azonosítására használható.

A gép hálózati kapcsolatának ellenőrzése:

 1. Ethernet-kapcsolat használata esetén ellenőrizze először a hardvert. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógéphez. Az Ethernet-csatlakozó mellett lévő ellenőrzőfényeknek – amennyiben vannak – aktívnak kell lenniük.

  Ha a csatlakozás meghiúsul, akkor ellenőrizze, hogy a hálózati kábel másik gépben működik-e. Ha működik, akkor a hálózati kártya okozza a hibát. Ha a hálózati beállítás hubokat vagy kapcsolókat tartalmaz, akkor ezek is lehetnek a hiba okozói.

 2. Vezetéknélküli kapcsolat használata esetén ellenőrizze, hogy kialakítható-e vezetéknélküli összeköttetés más gépekkel. Ha nem, akkor lépjen kapcsolatba a hálózat rendszergazdájával.

 3. Az alap hálózati kapcsolat ellenőrzése után próbálja meg kideríteni, hogy melyik szolgáltatás nem válaszol. Gyűjtse össze a beállításban szükséges hálózati kiszolgálók összes információját. Keresse meg ezeket a megfelelő YaST modulban, vagy kérdezze meg a rendszergazdát. A következő lista a beállítás jellemző hálózati kiszolgálóit, valamint ezek kimaradásának tüneteit gyűjti össze.

  DNS (névszolgáltatás)

  Nem működő vagy rosszul működő névszolgáltatás többféleképp hathat a hálózat működésére. Ha a helyi gép hálózati kiszolgálókat használ a hitelesítéshez és ezek a kiszolgálók névfeloldási problémák miatt nem találhatók, akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkezni. A nem működő névkiszolgáló által felügyelt hálózat gépei nem „látják” egymást, és nem tudnak kommunikálni.

  NTP (időszolgáltatás)

  A rosszul működő vagy egyáltalán nem működő NTP szolgáltatás hatással lehet a Kerberos hitelesítésre és az X kiszolgáló működésére.

  NFS (fájlszolgáltatás)

  Ha bármelyik alkalmazásnak szüksége van NFS-en keresztül felcsatolt könyvtárra, akkor az ilyen alkalmazások nem indíthatók el és nem működnek megfelelően abban az esetben, ha a szolgáltatás nem működik vagy rosszul van beállítva. A legrosszabb esetet mutató példahelyzetben a felhasználó személyes asztali konfigurációja nem jelenik meg, ha a .gconf vagy .kde alkönyvtárat tartalmazó kezdőkönyvtára az NFS kiszolgáló kimaradása miatt nem található.

  Samba (fájlszolgáltatás)

  Ha bármelyik alkalmazásnak szüksége van a Samba kiszolgáló könyvtárában tárolt adatokra, akkor az ilyen alkalmazások nem indíthatók el vagy nem működnek megfelelően a szolgáltatás kimaradása esetén.

  NIS (felhasználófelügyelet)

  Ha a SUSE Linux Enterprise rendszer NIS kiszolgálót használ a felhasználói adatok biztosításához, akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkeznie a gépre a NIS szolgáltatás kimaradása esetén.

  LDAP (felhasználófelügyelet)

  Ha a SUSE Linux Enterprise rendszer LDAP kiszolgálót használ a felhasználói adatok biztosításához, akkor a felhasználók nem tudnak bejelentkezni a gépre az LDAP szolgáltatás kimaradása esetén.

  Kerberos (hitelesítés)

  A hitelesítés nem működik és a gépre való bejelentkezés meghiúsulhat.

  CUPS (hálózati nyomtatás)

  A felhasználók nem tudnak nyomtatni.

 4. Ellenőrizze, hogy a hálózati kiszolgálók működnek és a hálózati beállítás lehetővé teszi-e kapcsolat kialakítását:

  [Important]

  Az alább ismertetett hibakeresési eljárás csak egyszerű hálózati kiszolgáló/kliens beállításra érvényes, amely nem tartalmaz belső útválasztást. Ez feltételezi, hogy a kiszolgáló és a kliens ugyanannak az alhálózatnak a tagja, és nincs szükség további útválasztásra.

  1. A ping gépnév (cserélje le a gépnév értéket a kiszolgáló gépnevére) paranccsal ellenőrizze, hogy mindkettő működik-e és válaszol-e a hálózatnak. Ha ez a parancs sikeres, az azt jelenti, hogy a keresett gép működik és hogy a hálózat névszolgáltatása megfelelően van beállítva.

   Ha a ping parancs célgép nem elérhető üzenetet ad, akkor a rendszer vagy a célkiszolgáló nincs megfelelően beállítva, illetve nem működik. A ping gépnév paranccsal ellenőrizze, hogy a rendszer elérhető-e másik gépről. Ha a gép elérhető másik gépről, akkor a kiszolgáló nem fut vagy nincs megfelelően beállítva.

   Ha a ping ismeretlen gép üzenetet ad, akkor a névszolgáltatás nincs megfelelően beállítva, vagy a használt gépnév helytelen. A ping -n ipcím paranccsal próbáljon meg csatlakozni ehhez a géphez névszolgáltatás nélkül. Ha ez sikeres, akkor ellenőrizze, hogy a gépnév helyesen van-e leírva, illetve a hálózaton keressen rosszul beállított névszolgáltatást. A témával kapcsolatos további ellenőrzéseket a következő rész tartalmaz: Lépés 4.b. Ha a ping parancs továbbra is sikertelen, akkor a hálózati kártya nincs megfelelően beállítva vagy a hálózati hardver hibás. Ezzel kapcsolatos információt a következő rész tartalmaz: Lépés 4.c.

  2. A host gépnév paranccsal ellenőrizze, hogy a kiszolgáló gépneve, amelyhez csatlakozni próbál, megfelelően le lett fordítva IP-címre, és viszont. Ha a parancs a gép IP-címét adja vissza, akkor a névszolgáltatás működik. Ha a host parancs meghiúsul, akkor ellenőrizze a név- és címfeloldással kapcsolatos konfigurációs fájlokat a gépen:

   /etc/resolv.conf

   Ez a fájl tartalmazza a jelenleg használt névkiszolgálót és a tartományt. Ez módosítható manuálisan, illetve beállítható automatikusan a YaST vagy DHCP segítségével. A preferált megoldás az automatikus beállítás. Győződjön meg róla, hogy a fájl struktúrája az alábbi, illetve hogy az összes hálózati cím és tartománynév helyes:

   search fully_qualified_domain_name
   nameserver ipaddress_of_nameserver

   A fájl több névkiszolgáló-címet tartalmaz, de ezek közül legalább egynek helyesnek kell lennie a gép névfeloldásának biztosításához. Szükség esetén állítsa be a fájlt a YaST DNS és gépnév modulja segítségével.

   Ha a hálózati kapcsolatot DHCP kezeli, akkor engedélyezze, hogy a DHCP módosítsa a gépnév- és névszolgáltatás-adatokat a Gépnév módosítása DHCP-vel és a Névkiszolgálók és keresési listák frissítése DHCP-n keresztül lehetőség kiválasztásával a YaST DNS és gépnév modulban.

   /etc/nsswitch.conf

   Ez a fájl mondja meg a Linuxnak, hogy hol keresse a névszolgáltatás-adatokat. A kövekezőképp kell kinéznie:

    ...
   hosts: files dns
   networks: files dns
   ...

   A dns bejegyzés alapvető fontosságú. Megmondja a Linux rendszernek, hogy külső névkiszolgálót használjon. Normális esetben ezeket a bejegyzéseket a YaST automatikusan létrehozza, de nem árt ellenőrizni.

   Ha a gépen az összes lényeges bejegyzés helyes, akkor hagyja, hogy a rendszergazda ellenőrizze a DNS kiszolgálókonfigurációban a megfelelő zónainformációkat. Ha ellenőrizte, hogy a gép és a DNS kiszolgáló DNS konfigurációja helyes, akkor folytassa a hálózat és a hálózati eszköz konfigurációjának ellenőrzésével.

  3. Ha a rendszer nem tud kapcsolatot létesíteni a hálózati kiszolgálóval és kizárta a névszolgáltatási problémákat a lehetséges gyanúsítottak közül, akkor ellenőrizze a hálózati kártya konfigurációját.

   Az ifconfig hálózati_eszköz parancs (root felhasználóként történő) végrehajtásával ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően be lett-e állítva. Győződjön meg róla, hogy az inet address és a mask megfelelően be van állítva. Egy hibás IP-cím vagy a hálózati maszk helytelen bitje a hálózati konfigurációt használhatatlanná teszi. Szükség esetén a kiszolgálón is hajtsa végre az ellenőrzést.

  4. Ha a névszolgáltatás és a hálózati hardver megfelelően be van állítva és működik, de néhány külső hálózati kapcsolat továbbra is időtúllépéseket kap vagy teljesen meghiúsul, akkor a traceroute teljes_képzésű_tartománynév parancs (root felhasználóként történő) végrehajtásával kövesse nyomon a kérések által használt hálózati útvonalat. Ez a parancs az összes átjárót (állomást) megjeleníti, amelyen a géptől érkező kérés a cél felé vezető úton keresztülmegy. Megjeleníti az egyes állomások válaszidejét és azt, hogy az állomás egyáltalán elérhető-e. Használja a traceroute és a ping parancsokat együtt a hibás eszköz megkereséséhez és tájékoztassa a rendszergazdákat.

Az ok azonosítása után megoldhatja Ön a hálózati problémát (ha a probléma a gépén van), vagy tájékoztathatja a hálózat rendszergazdáit arról, amit talált, így újra beállíthatják a szolgáltatásokat vagy kijavíthatják a szükséges rendszereket.

NetworkManager problémákNetworkManager problémák

Ha a hálózati kapcsolattal van problémája, akkor szűkítse le azt a következő részben leírt módon: . Ha úgy tűnik, hogy a NetworkManager a hibás, akkor tegye a következőket a naplók lekéréséhez, amelyek tippeket adnak a NetworkManager hibájának okára:

 1. Nyisson meg egy parancsértelmezőt és jelentkezzen be root felhasználóként.

 2. Indítsa újra a NetworkManagert:

  rcnetwork restart -o nm
 3. Nyisson meg egy weboldalt, például a http://www.opensuse.org oldalt normál felhasználóként annak kiderítése érdekében, hogy tud-e kapcsolódni.

 4. A NetworkManager állapotával kapcsolatos információkat gyűjtse össze a /var/log/NetworkManager könyvtárban.

További információ a NetworkManagerről: 30.5. szakasz - Hálózati kapcsolatok kezelése a NetworkManagerrel